ODRŽANA 2. RADIONICA „ODABIR, USPOSTAVA I ODRŽAVANJE POKROVNIH USJEVA“

Dana 28. rujna 2017. u Vijećnici Općine Grožnjan održana je 2. radionica u sklopu projekta "Uvod u upravljanje pokrovnim usjevima u vinogradu".

Više

Grad Novigrad - Cittanova

Grad Novigrad nalazi se na zapadnoj obali Istarskog poluotoka, 25 kilometara od granice sa Slovenijom, te po 15 kilometara od najbližih gradskih središta - Umaga, Buja i Poreča. Gradsko se područje prostire od Dajle na sjeveru do ušća rijeke Mirne na jugu.

Više

Grad Umag - Umago

Grad Umag nalazi se na zapadnoj istarskoj obali, na samo 10 km od slovenske granice i uz Savudriju najzapadnije je mjesto u RH.
Prema sastavu popisa u gradu živi 13.467 stanovnika na 83km2 površine.

Više

Općina Lanišće

Općina Lanišće prostire se u brdsko-planinskom području Ćićarije na sjeveru Istre, sjeverno od ceste Lupoglav - Buzet te broji ukupno 329 stanovnika.

Više

Grad Buzet - Pinguente

Buzet, zajedno s okolicom, poznatom kao Buzeština obuhvaća 165 km2 i oko 6000 stanovnika. Područje Buzeštine smješteno je u najsjevernijem unutrašnjem dijelu Istre, na prostoru između tri velika gradska središta: Rijeke, Trsta i Pule.

Više

Općina Grožnjan - Comune di Grisignano

Općina Grožnjan-Grisignana smještena je na sjeverozapadu Istre, 15 km od mora. Grožnjan-Grisignana je u cijelosti zaštićen kao spomenik kulture sa bogatom tradicijom i poviješću te broji oko 740 stanovnika.

Više

Općina Oprtalj - Portole

Općina Oprtalj-Portole nalazi se na krajnjem sjevernom dijelu Istarskog poluotoka, između Buja na zapadu i Buzeta na istoku. Općina obuhvaća oko 850 stanovnika.

Više

Općina Vižinada - Visinada

Općina Vižinada smještena je na području zapadne Istre - na uzvisini ruba doline rijeke Mirne, na 257 m nadmorske visine te obuhvaća oko 1.160 stanovnika.

Više

Općina Kaštelir-Labinci - Castelliere-Santa Domenica

Općina Kaštelir-Labinci - Castellier-Santa Domenica smještena je sjeverozapadu Istre, 10 km udaljenosti od Poreča. Područje od 32 km2 sastoji se od 15 naselja te obuhvaća oko 1.500 stanovnika.

Više

Grad Buje - Buie

Područje Grada Buja-Buie proteže se na sjeverozapadnom dijelu istarskog poluotoka. Na području od 103,40 km2 živi oko 6.000 stanovnika. Grad Buje-Buie administrativno je, sudsko i školsko središte Bujštine.

Više

Općina Tar-Vabriga – Torre-Abrega

Općina Tar - Vabriga obuhvaća 6 naselja te broji više od 2.000 stanovnika.

Više

Općina Brtonigla - Verteneglio

Općina Brtonigla-Verteneglio proteže se sjeverozapadnim dijelom Istarskog poluotoka na teritoriju površine cca 32 km2 te broji oko 1.300 stanovnika.

Više
Općina Lanišće Grad Buzet Općina Oprtalj - Portole OpćinaVižinada - Visinada OpćinaKaštelir-LabinciCastelliereS. Domenica Općina Grožnjan -Comune diGrisignana Grad Buje - Buie OpćinaTar-VabrigaTorre-Abrega Grad Novigrad- Cittanova Općina Brtonigla- Verteneglio Grad Umag - Umago

Aktivni natječaji

Facebook news feed

Dragi naši vinari i vinogradari,

upravo pripremamo terenske radionice o pokrovnim usjevima i metodi zatravljivanja koje će se održati sredinom 11. mjeseca.

Pratite nas i dalje jer ćemo uskoro objaviti točno vrijeme i mjesto održavanja radionica!
... See MoreSee Less

View on Facebook

LAG u brojkama

46 ČLANOVA LAG-a

LAG broji 46 članova, od čega 11 jedinica lokalne samouprave, 25 predstavnika gospodarskog sektora i 10 predstavnika civilnog sektora

VIŠE OD 37.000 STANOVNIKA NA 775 ČETVORNIH KILOMETARA

Na površini od 775 četvornih kilometara prema Popisu stanovništva iz 2011. godine, živi 37.279 stanovnika, gustoća naseljenosti je 48,10 stanovnika po četvornom kilometru

SINERGIJA JAVNOG, CIVILNOG I PRIVATNOG SEKTORA

U Upravnom odboru sudjeluju 5 članova gospodarskog sektora, 3 člana javnog sektora, 5 članova civilnog sektora, ukupno je 6 žena u Upravnom odboru, što čini 31% zastupljenosti

Partneri/suradnici