Dokumenti LAG natječaja

1. Pravilnik o provedbi Podmjere 19.2. »Provedba operacija unutar CLLD strategije«, Podmjere 19.3. »Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a« i Podmjere 19.4. »Tekući troškovi i animacija« unutar mjere 19 »Potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER (CLLD – Lokalni razvoj pod vodstvom zajednice)« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (NN 96/17)

 

2. Izmijene i dopune Pravilnika o provedbi Podmjere 19.2. »Provedba operacija unutar CLLD strategije«, Podmjere 19.3. »Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a« i Podmjere 19.4. »Tekući troškovi i animacija« unutar mjere 19 »Potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER (CLLD – Lokalni razvoj pod vodstvom zajednice)« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (NN 53/18)

 

3. Opće odredbe o postupku odabira projekata na razini Lokalne akcijske grupe “Sjeverna Istra” u okviru provedbe Lokalne razvojne strategije LAG-a “Sjeverna Istra” 2014. – 2020.

 

4. Procedura postupanja u slučaju sukoba interesa u postupku odabira projekata u okviru provedbe LRS LAG-a “Sjeverna Istra” za razdoblje 2014. – 2020. godine

 

5. Popis naselja na području LAG-a “Sjeverna Istra”

 

6. Vodič za korisnike o definiciji malih i srednjih poduzeća

 

7. Popis poljoprivrednih proizvoda obuhvaćenih u Prilogu I. Ugovora o EU

 

 

PRAVILNICI (PROGRAM RURALNOG RAZVOJA RH 2014. – 2020.)

 

 

Mjera 04 – Tip operacije 4.1.1.

 

 


Mjera 04 – Tip operacije 4.2.1.

 

 


Mjera 06 – Tip operacije 6.1.1.

 

 


Mjera 06 – Tip operacije 6.3.1.

 

 


Mjera 07 – Tip operacije 7.4.1.