Zapisnici o radu tijela LAG-a

Skupština LAG-a


20.07.2012. Zapisnik s Osnivačke skupštine LAG-a

14.10.2013. Zapisnik s redovne sjednice Skupštine LAG-a

20.05.2015. Zapisnik s izvanredne i izborne Skupštine LAG-a

23.03.2016. Zapisnik s redovne sjednice Skupštine LAG-a

17.06.2016. Zapisnik s izvanredne sjednice Skupštine LAG-a

19.01.2017. Zapisnik s redovne sjednice Skupštine LAG-a

18.12.2017. Zapisnik s redovne sjednice Skupštine LAG-a

 

 

Upravni odbor LAG-a


18.09.2012. Zapisnik sa sjednice Upravnog odbora LAG-a

14.10.2013. Zapisnik sa sjednice Upravnog odbora LAG-a

20.05.2015. Zapisnik sa sjednice Upravnog odbora LAG-a

07.03.2016. Zapisnik sa sjednice Upravnog odbora LAG-a

23.03.2016. Zapisnik sa sjednice Upravnog odbora LAG-a

05.05.2016. Zapisnik sa sjednice Upravnog odbora LAG-a

08.06.2016. Zapisnik sa sjednice Upravnog odbora LAG-a

14.06.2016. Zapisnik sa sjednice Upravnog odbora LAG-a

11.10.2016. Zapisnik sa sjednice Upravnog odbora LAG-a

31.01.2017. Zapisnik sa sjednice Upravnog odbora LAG-a

09.03.2017. Zapisnik sa sjednice Upravnog odbora LAG-a

06.12.2017. Zapisnik sa sjednice Upravnog odbora LAG-a