Lokalna razvojna strategija za razdoblje 2014. – 2020. godine

Lokalna razvojna strategija (LRS) 2014. – 2020. LAG-a Sjeverna Istra je temeljni dokument za utvrđivanje i provedbu gospodarskog i društvenog razvoja. Polazeći od razvojnih potreba, ali i mogućnosti LAG područja, strategijom se utvrđuju vizija, strateški i posebni ciljevi i mjere, što predstavlja okvir i neophodnu osnovu za pripremu, financiranje i provedbu razvojnih projekata, koji su ključni pokretač promjena u gospodarstvu i društvu u cjelini.
U svrhu ostvarenja cilja ruralne politike na području LAG-a Sjeverna Istra, izrada strategije je provedena u suradnji s predstavnicima javnog, civilnog i gospodarskog sektora. Na taj način omogućeno je uključivanje javnosti u upravljanje lokalnim razvojem, te su ključni sudionici u razvoju LAG-a upoznati sa smislom, važnošću i ostvarivanjem partnerstva u razvoju. Budući da razvojna strategija nije samo dokument nego je to proces, način mišljenja i djelovanja svih uključenih u razvoj LAG-a Sjeverna Istra, njezino usvajanje nije završetak jednog pothvata, nego tek prvi korak u zajedničkom naporu prema ostvarivanju ciljeva koje želimo, koje možemo i koje trebamo ostvariti.