Lokalna razvojna strategija za razdoblje 2014. – 2020. godine

Lokalna razvojna strategija 2014. – 2020. LAG-a „Sjeverna Istra“ (LRS) je temeljni dokument za utvrđivanje i provedbu gospodarskog i društvenog razvoja kroz objavu LAG-natječaja. Polazeći od razvojnih potreba, ali i mogućnosti LAG-područja, strategijom se utvrđuju vizija, strateški ciljevi i mjere, što predstavlja okvir i neophodnu osnovu za pripremu, financiranje i provedbu razvojnih projekata, koji su ključni pokretač promjena u gospodarstvu i društvu u cjelini.
LRS je izrađen kroz interaktivni moderirani proces putem radionica u Bujama, Taru i Novigradu na kojima je sudjelovalo ukupno 52 predstavnika različitih skupina dionika koji su bili aktivno uključeni u njezinu pripremu.
Budući da LRS nije samo dokument nego i proces te način mišljenja i djelovanja svih uključenih u razvoj LAG-područja, njegovo usvajanje nije završetak jednog pothvata, već tek prvi korak u zajedničkom naporu prema ostvarivanju ciljeva koje želimo, možemo i trebamo ostvariti.

 

Lokalna razvojna strategija 2014. – 2020. LAG-a “Sjeverna Istra”

Dodatak Lokalna razvoja strategija 2014. – 2020. LAG-a “Sjeverna Istra”

Akt kojim je usvojen strateški dokument LAG-a – Odluka Skupštine od 18.12.2017.

 

Za provedbu LRS-a LAG-u je odobreno ukupno 7.715.612,52 kn i to:

– 5.878.561,92 kn za provedbu podmjere 19.2. – projekti pristigli na LAG-natječaje.
– 293.928,10 kn za provedbu podmjere 19.3. – partnerski projekt istarskih LAG-ova „Domaće od malih nogu“
– 1.543.122,50 kn za provedbu podmjere 19.4. – tekući troškovi i animacija lokalnih dionika (redovno poslovanje LAG-a).

 

U nastavku pogledajte Plan provedbe LRS-a – tablični prikaz raspodjele sredstava za provedbu LRS-a po godinama i tipovima operacija za koje će se raspisivati natječaji na LAG-razini. Također, pogledajte Indikativni plan objave LAG-natječaja u 2019. godini:

Plan provedbe Lokalne razvojne strategije 2014. – 2020. LAG “Sjeverna Istra”

Indikativni plan provedbe LAG-Natječaja u 2019. godini

 

LRS se može izmijeniti najviše 3 puta, ali najkasnije do 31. prosinca 2019. godine i mora najmanje sadržavati:
– jasno vidljive izmjene sadržaja LRS,
– razloge zbog kojih se predlaže izmjena,
– očekivane rezultate predloženih izmjena,
– utjecaj predloženih izmjena na ciljeve, prioritete, mjere, tipove operacija i indikatore.
Izmjenu LRS mora odobriti Ministarstvo poljoprivrede, a izmijenjenu LRS LAG može početi provoditi od dana zaprimanja Odluke o odobrenju promjene.