Važni dokumenti

Pravilnik o provedbi podmjere 19.2. »Provedba operacija unutar CLLD strategije«, podmjere 19.3. »Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a« i podmjere 19.4. »Tekući troškovi i animacija« unutar mjere 19 »Potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER (CLLD – lokalni razvoj pod vodstvom zajednice)« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

 

Opće odredbe o postupku odabira projekata na razini Lokalne akcijske grupe “Sjeverna Istra” u okviru provedbe Lokalne razvojne strategije LAG-a “Sjeverna Istra” 2014. – 2020. 

 

Prezentacija procesa odabira projekata i plana provedbe LAG-natječaja za 2018. godinu