Novosti

MJERA 14 – produžen rok!

Obavještavamo da je produžen rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za mjeru 14 “Dobrobit životinja” i to do 1. lipnja 2018. godine.

Zahtjev, dopune ili izmjene već podnesenog zahtjeva za mjeru 14 “Dobrobit životinja” možete podnijeti i nakon navedenog roka zaključno do 26. lipnja 2018. godine, ali se u tom slučaju umanjuje visina plaćanja za 1% po danu kašnjenja.

Provedba ove i ostalih IAKS mjera propisana je Pravilnikom o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2018. godinu (NN 19/18, 42/18 i 45/18).

Upite o provedbi mjere molimo šaljite na mrežnu stranicu Ruralnog razvoja.

IZMIJENJEN INDIKATIVNI PLAN OBJAVE LAG-NATJEČAJA U 2018. GODINI!

Objavljen je izmijenjeni indikativni plan objave LAG-natječaja u 2018. godini u okviru provedbe Lokalne razvojne strategije LAG-a “Sjeverna Istra” 2014. – 2020.

Promjene se odnose na planirano vrijeme objave natječaja za tipove operacija 7.4. “Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu” i 4.1.1. ” Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava”. Naime, objava natječaja za operaciju 7.4. mijenja se iz mjeseca lipnja u mjesec srpanj 2018., dok se natječaj za operaciju 4.1.1. planira objaviti u mjesecu listopadu 2018.

Izmijenjen indikativni plan objave LAG-natječaja u 2018. godini potražite na sljedećoj poveznici, odnosno u rubrici “LAG-natječaji”.

Mjera 14 – Dobrobit životinja

Ministarstvo poljoprivrede omogućilo je korištenje nove mjere Programa ruralnog razvoja RH (M14) – Dobrobit životinja i to za govedarstvo, svinjogojstvo i peradarstvo. Cilj mjere je osigurati poboljšane standarde u hranidbi, uvjetima smještaja, pristup ispaši i ispustu u uzgoju životinja.

Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2018. godinu (NN 42/18) ta je mogućnost uvrštena u Jedinstveni zahtjev za potporu, kojeg poljoprivrednici svake godine podnose preko AGRONETA-a Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.

Pravo na potporu za mjeru 14 – Dobrobit životinja ostvaruju poljoprivrednici koji imaju minimalno 4 uvjetna grla goveda, odnosno 5 uvjetnih grla peradi i svinja. Koeficijent za izračun uvjetnih grla za mjeru 14 nalazi se u Tablici 6.a Pravilnika. Planirana financijska sredstva za ovu mjeru iznose  150.000.000,00 kuna. Poljoprivrednici koji žele primati potporu za ovu mjeru, imaju obvezu završiti besplatnu izobrazbu iz područja dobrobiti životinja u trajanju od 4 sata. Izobrazbu će provoditi Hrvatska poljoprivredno-šumarska savjetodavna služba.

Zahtjev za mjeru Dobrobit životinja može se podnositi u podružnicama Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju  od danas, 10. svibnja, a svi oni koji su već podnijeli Jedinstveni zahtjev mogu napraviti dopunu podnesenog zahtjeva.

Kako bi informirala poljoprivrednike, Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju će poljoprivrednim gospodarstvima koja su potencijalni korisnici ove mjere, a kojih ima oko 15.000, poslati detaljne upute o mogućnostima i uvjetima korištenja mjere te rokovima za prijavu potpore.

Više na sljedećoj poveznici. 

 

Objavljen Natječaj za tip operacije 8.5.2. “Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture”

Objavljen je natječaj za tip operacije 8.5.2 „Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture“ iz mjere 8 „Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma”, podmjere 8.5 „Potpora za ulaganja u poboljšanje otpornosti i okolišne vrijednosti šumskih ekosustava”.

Svrha natječaja je dodjela sredstava projektima koji će omogućiti dostupnost rekreacijske, turističke i zdravstvene funkcije šuma (npr. izgradnja poučnih staza, malih rekreacijskih objekata, postavljanje signalizacije, informativnih ploča, skloništa, vidikovaca itd.) u javne svrhe.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom natječaju iznosi 30.000.000,00 kuna.

Prihvatljivi korisnici su:

a) šumoposjednici

b) udruge šumoposjednika/šumovlasnika

c) trgovačka društva i druge pravne osobe koje na temelju zakona imaju javne ovlasti i gospodare šumama i šumskim zemljištima u vlasništvu Republike Hrvatske

d) udruge civilnog društva čije je područje djelovanja usmjereno na zaštitu okoliša i prirode

e) druge pravne osobe koje na temelju zakona imaju javne ovlasti, a čije je područje djelovanja usmjereno na zaštitu okoliša i prirode.

 

Prihvatljiva ulaganja uključuju radove i usluge u vezi s uspostavom i uređenjem staza, odmorišta, vidikovaca, stuba, ljestvi, nadstrešnica, edukacijskih i informativnih ploča, smjerokaza i slično.

Najniža vrijednost potpore je 5.000 eura, a najviša iznosi 100.000 eura uz intenzitet potpore do 100% od ukupnih prihvatljivih troškova projekta.

Zahtjevi  za potporu mogu se popunjavati i podnositi u AGRONET-u od  1. lipnja 2018. godine od 12:00 sati do 2. kolovoza 2018. godine do 12:00 sati.

Detaljne informacije o uvjetima prijave projekata na ovaj natječaj možete vidjeti na mrežnima stranicama Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (www.apprrr.hr), Ministarstva poljoprivrede (www.mps.hr), Europskih strukturnih i investicijskih fondova (www.strukturnifondovi.hr) i Programa ruralnog razvoja (www.ruralnirazvoj.hr).

Upiti u vezi s odredbama ovoga Natječaja postavljaju se isključivo na mrežnoj stranici www.ruralnirazvoj.hr  i  to od dana objave Natječaja do 19. srpnja 2018. godine.

 

 

Izvor: www.ruralnirazvoj.hr

Sudjelovanje na 4. Međunarodnom kongresu o ruralnom turizmu

LAG “Sjeverna Istra” sudjelovao je na 1. Festivalu održivog razvoja FOR F•LAG “BRAČ” 2018 koji se održao 12. svibnja. 2018. u Supetru na Braču, u organizaciji Lokalne akcijska grupe “Brač” i Lokalne akcijska grupa u ribarstvu “Brač”.

Također, od 09. svibnja do 13. svibnja 2018. održao se 4. Međunarodni kongres o ruralnom turizmu koji je sadržavao panele vezane za LAG-ove i LAGUR-e. Organizatori Kongresa su bili Hrvatska udruga za turizam i ruralni razvoj “Klub članova Selo” i Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, te suorganizatori LAG i LAGUR “Brač”.

LAG “Sjeverna Istra” je sudjelovao, između ostalog, na panelu “Uloga LAG-ova i LAGUR-a u ruralnom razvoju”.

 

Nekoliko fotografija u nastavku.

 

 

 

LAG-U DODIJELJENA SREDSTVA ISTARSKE ŽUPANIJE ZA PROVEDBU PROJEKTA “AROMATIKA”

LAG-u “Sjeverna Istra” dodijeljena su sredstva Istarske županije za provedbu projekta “Aromatika” putem Javnog natječaja za financiranje projekata/programa u području poljoprivrede, šumarstva, lovstva, ribarstva i vodoprivrede iz sredstava proračuna za 2018. godinu.

Cilj projekta je doprinijeti podizanju svijesti poljoprivrednika, djece, mladih i šire javnosti o koristima ljekovitih i začinskih biljaka i poticati daljnji razvoj ovakvog vida poljoprivrede i time pridonijeti očuvanju biološke raznolikosti. U sklopu projekta provest će se anketiranje u svrhu utvrđivanja razine poznavanja vrsti aromatičnog i začinskog bilja te njihove primjene. Nadalje, održat će se jedna informativno-edukativna radionica za OPG-ove i ostalu zainteresiranu javnost te 1 informativno-edukativna radionica za odgajateljice dječjeg vrtića „Radost“ općine Tar-Vabriga. Radionicom namijenjenom odgajateljicama educirat će se zaposlenice dječjeg vrtića o vrstama, primjeni i održavanju aromatičnog i začinskog bilja. Naime, u sklopu projekta planirano je podizanje aromatičnog vrta s ljekovitim i začinskim biljem u dječjem vrtiću “Radost” koji će ostati na korištenje zaposlenicima i polaznicima dječjeg vrtića.

Predviđeno trajanje projekta je 7 mjeseci a početak provedbe planiran je za mjesec lipanj.

Potpore za zapošljavanje na OPG-u

Obiteljska poljoprivredna gospodarstva dodana su na listu subjekata koji mogu koristiti novčanu potporu za novozaposlene iz Programa mjera aktivne politike zapošljavanja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (HZZ). Naime, Upravno vijeće HZZ-a usvojilo je dopunu Uvjeta i načina korištenja sredstava za provođenje mjera aktivne politike zapošljavanja u 2018.

U naputku usvojenih izmjena stoji da OPG koji nema zaposlenih, ukoliko je u sustavu poreza na dobit ili dohodak, može koristiti potpore za zapošljavanje za jednu osobu uz uvjet da je nositelj OPG-a prijavljen na obvezno mirovinsko i zdravstveno osiguranje u svojstvu obrtnika/vlasnika OPG-a, odnosno ne smije biti prijavljen kao zaposlenik kod drugog poslodavca. Odluku o poticanju zapošljavanja i na obiteljskim gospodarstvima u HZZ-u pojašnjavaju činjenicom – ako već postoji izuzeće za obrte i samostalne djelatnosti koje nemaju zaposlenih da ipak mogu zaposliti jednu osobu uz potporu ukoliko je vlasnik prijavljen na mirovinsko i zdravstveno osiguranje nema razloga da se istovjetan bonus ne omogući i obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima. Motiv za ovakav zaokret u svojoj dosadašnjoj praksi je sve izraženiji interes za korištenje potpora za zapošljavanje te da prostor treba otvoriti i poljoprivredi.

Zahtjev za sufinanciranje zapošljavanja vlasnik OPG-a dostavlja najbližem regionalnom/područnom uredu, odnosno ispostavi HZZ-a. U roku od 10 dana od zaprimanja zahtjeva s cjelovitom propisanom dokumentacijom HZZ je dužan  ocijeniti je li prihvatljiv za odobrenje potpore te o tome izvijestiti podnositelja zahtjeva. Ugovor o dodjeli sredstava može se potpisati u roku 8 dana od dana obavijesti o pozitivnoj ocjeni za pojedini zahtjev, uz obvezu da se prethodno dostavi ugovor o radu za radno mjesto za sufinancirane osobe kao i ostalu potrebnu dokumentaciju.  Pravo na ovu potporu traje za prvih 12 mjeseci rada.

Radionice u Poreču u sklopu manifestacije “Naše domaće, sada i ubuduće”

U sklopu manifestacije ‘NAŠE DOMAĆE, SADA I UBUDUĆE’ kroz 21 županiju Ministarstvo poljoprivrede, Hrvatska poljoprivredna agencija i Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju promovirat će hrvatske poljoprivredne proizvode te novosti u Programu ruralnog razvoja.

Tom prilikom zainteresirani će se moći prijaviti za sudjelovanje u radionicama na kojima će moći saznati više o aktualnim mjerama Programa ruralnog razvoja te apliciranju za iskorištavanje sredstava iz istog te novosti iz Zakona o poljoprivrednom zemljištu.

Trinaesto u nizu događanja, ovog puta u sklopu sajma Vinistra, održat će se 11. svibnja s početkom u 10 sati i 12. svibnja 2018. s početkom u 9 sati u Poreču, sportska dvorana Žatika, Nikole Tesle 16.

Za sudjelovanje na radionicama možete se prijaviti na slijedećoj poveznici.

Naglašavamo da je broj mjesta ograničen.