Novosti

Do kraja siječnja otvoren natječaj iz Mjere 3 za promociju zaštićenih i ekoloških proizvoda

Natječaj iz Mjere 3 – Programi kvalitete za poljoprivredne proizvode i hranu, za tip operacije 3.2.1. „Potpora za aktivnosti informiranja i promoviranja“ otvoren je do 31. siječnja 2019. godine do 12:00 sati. Svrha natječaja je sufinanciranje troškova za provođenje aktivnosti predviđenih Planom informiranja i promoviranja, a u cilju promocije proizvoda zaštićenih kao oznake izvornosti i oznake zemljopisnog podrijetla te proizvoda iz sustava ekološke proizvodnje, ističući njihovu posebnu kvalitetu i  potičući potrošače na njihovu kupovinu.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore iznosi 10.700.000,00 kn. Potpora se odobrava na razdoblje do pet godina u maksimalnom iznosu do 100.000 eura, odnosno maksimalno do 30.000 eura godišnje u protuvrijednosti u kunama, a intenzitet javne potpore iznosi do 70 % od ukupnih prihvatljivih troškova.

Potencijalni korisnici su skupine proizvođača, bez obzira na pravni oblik, sastavljene uglavnom od proizvođača ili prerađivača istog proizvoda, a koji sudjeluju u sustavima kvalitete (ZOI – Zaštićena oznaka izvornosti, ZOZP – Zaštićena oznaka zemljopisnog podrijetla, ZTS – Zajamčeno tradicionalni specijalitet), udruge ekoloških poljoprivrednih proizvođača čiji su članovi proizvođači uključeni u ekološku proizvodnju u skladu s nacionalnim zakonodavstvom. Ekološka proizvodnja u Hrvatskoj bilježi uzlazni trend rasta, a trenutno je 4.565 poljoprivrednika u sustavu ekološke proizvodnje na više od 100.000 hektara poljoprivrednog zemljišta. To predstavlja rast od 23% u odnosu na 2016. godinu.

Više informacija o natječaju možete pronaći  ovdje.

Objavljen natječaj za osnivanje operativnih skupina za provedbu tipa operacije 16.4.1 „Kratki lanci opskrbe i lokalna tržišta“

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je 10. siječnja 2019. godine Natječaj za provedbu podmjere 16.1 “Potpora za osnivanje i rad operativnih skupina Europskog partnerstva za inovacije (EIP) za poljoprivrednu produktivnost i održivost“, provedba tipa operacije 16.1.1 Potpora za osnivanje operativnih skupina za osnivanje operativnih skupina za provedbu tipa operacije 16.4.1 „Kratki lanci opskrbe i lokalna tržišta“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske 2014.-2020.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom natječaju iznosi 800.000,00 kuna. Prihvatljivi su svi troškovi nastali tijekom razvoja projektne ideje i uspostave operativne skupine, a prihvatljivi korisnici su operativne skupine koju čine najmanje dva partnera. Partneri operativne skupine mogu biti fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika i/ili Jedinstveni registar domaćih životinja, proizvođačke grupe i organizacije u poljoprivrednom i prehrambeno-prerađivačkom sektoru te fizičke i pravne osobe koje se bave djelatnošću u okviru predložene teme.

Visina potpore iznosi 5.000 € u kunskoj protuvrijednosti, a potpora istoj operativnoj skupini unutar ovog tipa operacije isplaćuje se samo jednom tijekom programskog razdoblja 2014. – 2020.

Zahtjev za potporu korisnik popunjava u elektroničkom obliku putem AGRONET-a od 8. veljače 2019. godine od 12:00 sati do 22. ožujka 2019. godine do 12:00 sati. Detaljnije pogledajte ovdje.

Poziv na Skupštinu LAG-a Sjeverna Istra

Pozivaju se svi članovi LAG-a Sjeverna Istra na Skupštinu LAG-a koja će se održati u petak, 21.12.2018. u 14:00 sati u Zajednici Talijana Labinci.

Na Skupštini LAG-a donijet će se važne odluke za provedbu LRS-a LAG-a i LAG-natječaja u 2019. godini.

 

 

Objavljen natječaj za provedbu tipa operacije 4.4.1. „Neproduktivna ulaganja povezana s očuvanjem okoliša“

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je novi natječaj za provedbu mjere 4 „Ulaganja u fizičku imovinu“, podmjere 4.4. „Potpora za neproduktivna ulaganja povezana s ostvarenjem ciljeva poljoprivrede, okoliša i klimatskih promjena“, tipa operacije 4.4.1. „Neproduktivna ulaganja povezana s očuvanjem okoliša“.

Svrha ovog Natječaja je dodjela sredstava za kupnju električnog pastira s pripadajućom opremom i/ili autohtonog pastirskog psa (tornjaka) i/ili izgradnju novih i/ili obnovu postojećih nastambi za stoku u područjima rasprostranjenosti velikih zvijeri.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom natječaju iznosi 70 milijuna kuna. Najniža vrijednost potpore po projektu iznosi 400 eura, a najviša 150 tisuća eura. Intenzitet potpore po projektu iznosi do 100 % od ukupnih prihvatljivih troškova projekta.

Prihvatljivi korisnici su poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednika, javne ustanove i tijela, uključujući javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima i/ili drugim zaštićenim dijelovima prirode i udruge koje se bave zaštitom i promicanjem kulturnih vrijednosti, zaštite okoliša i prirode.

Zahtjev za potporu može se popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 11. veljače 2019. godine od 12:00 sati do 10. svibnja 2019. godine do 12: 00 sati.

Više informacija o natječaju možete pronaći ovdje.

Najava objave natječaja za tip operacije 4.2.1. i 4.1.1. iz LRS LAG-a

LAG „Sjeverna Istra“ najavljuje objavu LAG-natječaja za tip operacije 4.2.1. i 4.1.1. iz LRS LAG-a u I. kvartalu 2019. godine.

Ukupni iznos raspoloživih sredstava za tip operacije 4.2.1. „Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima“ je 78.540,00 EUR. Minimalni iznos potpore po korisniku iznosi 10.000,00 EUR, a maksimalni 25.000,00 EUR.

Ukupni iznos raspoloživih sredstava za tip operacije 4.1.1. „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“ je 90.321,00 eura. Minimalni iznos potpore po korisniku iznosi 5.000,00 EUR, a maksimalni 25.000,00 EUR.

Neka potencijalne korisnike sredstava ne obeshrabri ukupni iznos raspoloživih sredstava iz naše strategije. Želim istaknuti da predviđena sredstva za jedan tip operacije možemo alocirati u drugi ukoliko postoji veći broj zainteresiranih. LAG je slobodan izmijeniti strategiju na način da preusmjeri sredstva iz jednog tipa operacije u drugi sukladno stvarnim potrebama na terenu.

S obzirom da su natječaji LAG-a istovjetni onima u sklopu Programa ruralnog razvoja RH pozivamo sve zainteresirane da istraže predmetne pravilnike i natječaje na nacionalnoj razini te kontaktiraju LAG za sva dodatna pitanja i nedoumice.

Na sljedećoj poveznici pogledajte Indikativni plan objave natječaja u 2019. godini.

Objavljen treći natječaj za operaciju 9.1.1 Uspostava proizvođačkih grupa i organizacija

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je treći natječaj za tip operacije 9.1.1 Uspostava proizvođačkih grupa i organizacija iz podmjere 9.1. Uspostava grupa i organizacija proizvođača u poljoprivrednom i šumarskom sektoru.

Svrha natječaja je dodjela potpore za provođenje aktivnosti predviđenih poslovnim planovima priznatih proizvođačkih organizacija najduže za prvih pet godina od priznavanja, u cilju olakšanja izlaska na tržište, a time i povećanja konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava.

Za potporu u okviru tipa operacije 9.1.1 prihvatljive su proizvođačke organizacije koje su priznate od 01. siječnja 2014. godine i kojima je odobren poslovni plan od strane Ministarstva poljoprivrede, a ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore iznosi 25.000.000,00 kuna. Potpora se odobrava na razdoblje do pet godina u maksimalnom iznosu do 500.000,00 eura, odnosno maksimalno do 100.000,00 eura godišnje u protuvrijednosti u kunama.

Zahtjev za potporu može se popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 10. prosinca 2018. godine od 12:00 sati do 28. veljače 2019. godine do 12:00 sati.

Više o natječaju možete pronaći ovdje.

Izmjene natječaja za dvije operacije iz podmjere 8.6.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je dvije izmjene Natječaja za podmjeru 8.6. Potpora za ulaganja u šumarske tehnologije i preradu, mobilizaciju i marketing šumskih proizvoda.

Odnosno, objavljena je druga izmjena natječaja za tip operacije 8.6.1 Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u pridobivanju drva i šumskouzgojnim radovima kao i druga izmjena natječaja za tip operacije 8.6.2 Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u predindustrijskoj preradi drva.

Sve detaljne informacije o izmjenama možete pogledati ovdje.

Tematsko predavanje o ekološkoj poljoprivredi u Brtonigli!

Upravni odjel za poljoprivredu, šumarstvo, lovstvo, ribarstvo i vodoprivredu Istarske županije i AZRRI, Agencija za ruralni razvoj Istre d.o.o. Pazin, pozivaju Vas na TEMATSKO PREDAVANJE O EKOLOŠKOJ POLJOPRIVREDI, s početkom u 18,00 sati, u Brtonigli, u prostorijama (sala) Zajednice Talijana, Ul. Svetog Križa 2, 07.12.2018.

Teme predavanja:

1.Kako da postanem certificirani ekološki proizvođač: Ivan Mihovilović dipl.ing.agr.

2.Uzgoj tradicionalnih voćnih vrsta s ciljem očuvanja bioraznolikosti: doc.dr.sc. Željko Prgomet, dipl.ing.agr.

3.Ljekovito i aromatično bilje u ekološkom maslinarstvu i vinogradarstvu-dobrobiti i dodatni profit: dr.sc. Melita Zec Vojnović, dipl.ing.agr.

 

Detalje potražite na sljedećoj web stranici. 

Odluke o dodjeli sredstava za korisnike natječaja LAG-a Sjeverna Istra za tip operacije 6.3. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju izdala je Odluke o dodjeli sredstava za korisnike koji su podnijeli Zahtjev za potporu na LAG-Natječaj za tip operacije 6.3. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“ sukladno LRS-u LAG-a „Sjeverna Istra“.

Odluke su dodijeljene svim pozitivno ocijenjenim prijaviteljima na LAG-Natječaj, što znači da su pravo na potporu ostvarila svih 5 OPG-a koja su odabrana od strane LAG-a „Sjeverna Istra“.

Ukupna vrijednost izdanih Odluka iznosi 558.390,00 kuna, a korisnici Odluke mogu preuzeti kroz AGRONET sustav.

 

Čestitamo svim prijaviteljima na dodijeljenim Odlukama i želimo im uspješnu provedbu projekata!