Novosti

Izrađen Vodič kroz osnove primjene biljnog pokrova u međurednom prostoru vinograda!

Kao posljednja aktivnost u sklopu projekta “Uvod u upravljanje pokrovnim usjevima u vinogradu” izrađen je vodič na temelju informacija i relevantnih podataka prikupljenih na radionicama.

Podsjećamo, u svibnju 2017. godine LAG-u „Sjeverna Istra“ dodijeljena su sredstva Istarske županije za provedbu projekta „Uvod u upravljanje pokrovnim usjevima u vinogradu“ putem Javnog natječaja za financiranje projekata/programa udruga u okviru Programa javnih potreba poljoprivrede, šumarstva, lovstva, ribarstva i vodoprivrede Istarske županije za 2017. godinu. Konkretno, riječ je o projektu čiji je glavni cilj bio upoznavanje vinara i vinogradara LAG područja s metodama pokrovnih usjeva i zatravljivanja međurednog tla u vinogradima.

Vodič je namijenjen vinarima i vinogradarima te predstavlja uvod u pokrovne usjeve: što su pokrovni usjevi, pozitivni i negativni učinci pokrovnih usjeva, način odabira vrsta te uvod u uspostavu i upravljanje pokrovnim usjevima. U Vodiču su prikazane i aktivnosti projekta u sklopu kojeg je Vodič nastao, kao i njegovi rezultati. U prvom dijelu su predstavljene informativno- edukativne radionice i pregled ishoda terenskih radionica. Nakon pregleda teorijskih i terenskih radionica dat je osvrt na gospodarenje biljnim pokrovom u međurednom prostoru vinograda za uzgojne uvjete u Istri. U drugom dijelu Vodiča predstavljeni su rezultati anketa koje su prethodile teorijskim i terenskim radionicama. Na kraju su navedene ideje koje su nastale kao rezultat ovog
projekta u svrhu daljnjeg unaprijeđenja proizvodnje vinove loze.

Vodič će se izraditi u tiskanom obliku i podijelit će se svim sudionicima radionica te ostaloj zainteresiranoj javnosti. Do tada vodič možete prelistati ovdje. 

Uskoro kreće edukacija za pripremu 1. LAG-natječaja!

Voditeljica i djelatnice LAG-a „Sjeverna Istra“ sudjelovat će na edukaciji za provedbu LRS-a za Mjeru 6, tip operacije 6.3.1., koja će se održati u Agenciji za plaćanja 15.01.2017. godine.

Prvi LAG-natječaj objavit će se upravo za tip operacije 6.3.1. “Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava”. Edukacija od strane Agencije za plaćanja bazirat će se na pripremi za proces zaprimanja prijava i administrativnu kontrolu projekata.

Po povratku s edukacije slijedi priprema natječajne dokumentacije, prvi korak u procesu objave LAG-natječaja.

Agencija za plaćanja u 2017. godini isplatila je 3,67 milijardi kuna iz Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je pregled svega što je obradila i isplatila u 2017. godini iz Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020.

Od ukupno svih do sada isplaćenih sredstava za investicijske mjere ruralnog razvoja samo u 2017. godini isplaćeno je 70 %, odnosno 2,5 milijarde kuna. Ali, pridodajmo tome i 1,17 milijardu kuna isplaćenih za IAKS mjere ruralnog razvoja koje se obrađuju i isplaćuju kroz sustav izravnih potpora.

Obrađeni su svi stari natječaji iz 2015. i 2016. godine, izmijenjene procedure i pravilnici te raspisani novi natječaji po jednostavnijim i bržim pravilima.

Detaljan pregled i sve brojke možete pogledati u infografici – Program ruralnog razvoja 2017. u brojkama.

Uključite se u novo e-Savjetovanje!

Putem portala e-Savjetovanje u javnu je raspravu pušten Nacrt pravilnika za mjeru 8, podmjere 8.5. “Potpora za ulaganja u poboljšanje otpornosti i okolišne vrijednosti šumskih ekosustava” iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Pozivaju se svi zainteresirani dionici da se uključe u savjetovanje, a to mogu učiniti na sljedećoj poveznici. 

Portal pruža mogućnost preuzimanja dokumenta u “word” obliku, a rok za dostavu komentara je 22. siječnja 2017. godine.

Više informacija o svim otvorenim javnim savjetovanjima možete pronaći ovdje.

 

Dodijeljene odluke o privremenoj raspodjeli sredstava mladim poljoprivrednicima s drugog natječaja za operaciju 6.1.1.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju je započela s izdavanjem odluka o privremenoj raspodjeli sredstava poljoprivrednicima koji su se prijavili na drugi natječaj za operaciju 6.1.1. „Potpora mladim poljoprivrednicima“ u periodu od 21. prosinca 2016. do 24. veljače 2017.

Korisnici potpore su mladi poljoprivrednici kojima će biti dodijeljeno 376.840,00 HRK po projektu, za aktivnosti iz njihovog poslovnog plana. Tim sredstvima mladi poljoprivrednici mogu financirati kupnju domaćih životinja, višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala, građenje ili opremanje zatvorenih i zaštićenih prostora i objekata te ostalih gospodarskih objekata uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva, podizanje novih ili restrukturiranje postojećih nasada, uređenje i trajnije poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje, građenje ili opremanje objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda uključujući i troškove promidžbe, kupnju ili zakup poljoprivrednog zemljišta, poljoprivredne mehanizacije, strojeva ili opreme.

Zbog iznimnog interesa mladih poljoprivrednika i vrlo kvalitetnih pristiglih projekata Ministarstvo poljoprivrede i Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju donijeli su odluku o povećanju raspoloživih sredstava za ovaj natječaj. Raspoloživa sredstva, s predviđenih 75 milijuna kuna povećana su na 131 milijun kuna, što pokriva financiranje 349 projekata.

Svim korisnicima čiji je zahtjev po ovom natječaju ocijenjen prihvatljivim bit će izdana Odluka o privremenoj raspodjeli sredstava, čiji je sastavni dio i Privremena rang lista. Nakon završetka postupka odlučivanja po prigovorima na privremene odluke formirat će se Konačna rang lista temeljem koje će Agencija za plaćanja donijeti konačne odluke o dodjeli sredstava, odnosno odluke o odbijanju.

Privremenu rang listu drugog natječaja za operaciju 6.1.1. „Potpora mladim poljoprivrednicima“ pogledajte ovdje.

Izdane odluke korisnicima za mjeru Promidžba na tržištima trećih zemalja

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju izdala je Odluke o odobrenju projekta za 10 korisnika, ukupne vrijednosti projekta od 5.073.182,37 HRK i odobrene potpore u iznosu od 3.718.662,85 HRK. Radi se o korisnicima koji su se javili na Javni natječaj za podnošenje prijava za dodjelu sredstava iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014.-2018. za mjeru Promidžba na tržištima trećih zemalja koji je bio raspisan od 6.-29. rujna 2017. godine.

Intenzitet potpore u ovoj mjeri iznosi do 80% ukupnih prihvatljivih troškova, od čega se udio od 50% odnosi na EU sredstva, a udio od 30% na sredstva državne potpore proračuna Republike Hrvatske. Korisnici su proizvođači vina, udruge proizvođača vina, zadružni savezi te javna tijela utemeljena zakonom koja predstavljaju proizvođače vina, osim korisnika državnog proračuna, a cilj joj je provođenje promidžbenih aktivnosti na tržištima trećih zemalja u cilju pronalaženja novih potrošača, povećanja prepoznatljivosti hrvatskih vina, poboljšavanja konkurentnosti hrvatskih vina sa zaštićenom oznakom izvornosti, zaštićenom oznakom zemljopisnog podrijetla i vina s oznakom sorte vinove loze, uz naglašavanje visokih standarda proizvoda iz Unije obzirom na kvalitetu, sigurnost hrane i utjecaj na okoliš.

Popis korisnika možete pogledati ovdje.

Duplo više novaca mladim poljoprivrednicima za projekte ruralnog razvoja!

Zbog iznimnog interesa mladih poljoprivrednika i vrlo kvalitetnih projekata pristiglih na drugi natječaj u okviru Mjere 6, Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju uz suglasnost Ministarstva poljoprivrede, donijela je odluku o povećanju raspoloživih sredstava za 2. natječaj za operaciju 6.1.1. Potpora mladim poljoprivrednicima. Naime, povećavaju se raspoloživa sredstva za potporu mladim poljoprivrednicima sa predviđenih 75 milijuna kuna na 131 milijun kuna, što pokriva financiranje oko 350 projekata. Od 131 milijun kuna 90% dolazi iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj.

Mladim poljoprivrednicima bit će dodijeljeno 50.000 eura po projektu za aktivnosti iz njihovog poslovnog plana, kao što su primjerice: kupnja životinja, bilja, sadnog materijala i zemljišta, podizanje višegodišnjih nasada; građenje i opremanje objekata za proizvodnju ili preradu poljoprivrednih proizvoda te prodaju vlastitih proizvoda na gospodarstvu; kupnju mehanizacije, strojeva i opreme i sl. Nakon odobrenja projekta mladi poljoprivrednik odmah može zatražiti isplatu prve rate, dakle i prije nego što krene s ulaganjima na gospodarstvu.

Smisao ove mjere je generacijska obnova, pa se potpora odobrava mladim poljoprivrednicima koji preuzimaju poljoprivredno gospodarstvo (od starijeg nositelja) ili su ga već preuzeli u posljednjih 18 mjeseci (od prijave projekta).

„Jedan od glavnih ciljeva ovog Ministarstva i mog tima je zadržavanje mladih u ruralnim područjima, kako bi potaknuli demografsku obnovu na našim selima i omogućili da ruralna područja postanu poželjno mjesto za život“ – izjavio je ministar Tolušić te dodao – „i zato me veseli veliki broj kvalitetnih projekata koji pokazuju da mladi ljudi ipak vide budućnost u poljoprivredi“.

Izvor: www.apprrr.hr

Povećanje raspoloživih sredstava za sufinanciranje projekata za tip operacije 7.2.2.

Zbog iznimnog interesa korisnika i velikog broja zaprimljenih kvalitetnih projekata u okviru mjere 7, tipa operacije 7.2.2.  “Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta”, Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju uz suglasnost Ministarstva poljoprivrede i Upravljačkog tijela Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014. – 2020., donijela je odluku o povećanju raspoloživih sredstava za prijave pristigle na 1. natječaj, zaključen 23. prosinca 2016. godine.

Navedenom odlukom povećavaju se raspoloživa sredstva potpore u tipu operacije 7.2.2. sa 173 milijuna kuna na 696 milijuna kuna, te visokokvalitetni projekti dobivaju mogućnost za financiranje.

Očekuje se sufinanciranje 214 projekata izgradnje i rekonstrukcije nerazvrstanih cesta u svim dijelovima Republike Hrvatske.

PRIPREMA ZA OBJAVU LAG-NATJEČAJA

Dana 18. prosinca 2017. održana je redovna sjednica Skupštine LAG-a „Sjeverna Istra“ u Zajednici Talijana u Vižinadi.

 

Sjednica je bila od posebne važnosti s obzirom da je u tijeku priprema procesa objave LAG-natječaja te je shodno tome bilo potrebno usvojiti određene odluke koje će ubrzati sam proces.

 

Skupština LAG-a je donijela odluku o razrješenju dužnosti za dva člana Upravnog odbora uslijed njihove upitne sektorske reprezentativnosti te donijela odluku o izboru dva nova člana. Naši novi članovi Upravnog odbora su:

  • Goran Gardoš kao predstavnik gospodarskog sektora (OPG Goran Gardoš) i
  • William Vigini kao predstavnik civilnog sektora (Brdsko-biciklistički klub Grožnjan).

 

Čestitamo!

 

S obzirom da je LAG-u za provedbu LRS-a odobreno 17,5% manje sredstava od traženih bilo je potrebno izmijeniti strategiju odnosno uskladiti se s ugovorenim iznosom. Iz tog je razloga donesena odluka o usvajanju izmjena LRS-a te odluka o usvajanju izmjena Plana provedbe LRS-a.

 

LAG „Sjeverna Istra“ će do 2020. godine podržati ukupno 41 projekt lokalnih dionika s LAG-područja, a u 2018. godini objaviti 4 natječaja i to za sljedeće tipove operacija:

6.3.1. u I kvartalu 2018. godine

7.4.1. u II kvartalu 2018. godine

4.1.1. u III kvartalu 2018. godine

16.4.1. u IV kvartalu 2018. godine

 

Kako bismo svim lokalnim dionicima zainteresiranima za prijavu na LAG-natječaje pojasnili kompletan postupak odabira projekata na LAG-razini izradili smo i usvojili dokument naziva „Opće odredbe o postupku odabira projekata na razini LAG-a“ kojeg možete pročitati ovdje.

 

Osim navedenih odluka koje su bile usko vezane za proces objave LAG-natječaja, na sjednici je Skupštine raspravljena i donesena odluka o visini i načinu plaćanja članarina za 2018. godinu, odluka o usvajanju Plana rada LAG-a za 2018. godinu i odluka o usvajanju Financijskog plana za 2018. godinu.

 

Hvala svima na sudjelovanju i angažmanu!