Novosti

Održane prezentacije 3. LAG-natječaja!

Održane su dvije radionice s ciljem prezentacije 3. LAG-natječaja, odnosno LAG-natječaja za tip operacije 4.2.1. “Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima”, i to 12.02.2019. u Buzetu te 13.02.2019. u Brtonigli.

Sudionicima je na samom početku prezentacija pojašnjen cilj natječaja, odnosno povećanje vrijednosti proizvoda iz primarne poljoprivredne proizvodnje, kako za primarne poljoprivredne proizvođače, tako i za one kojima je prerada poljoprivrednih proizvoda isključiva djelatnost. Naglašeno je kako ovaj tip operacije svakako pridonosi povećanju konkurentnosti hrvatskih proizvoda i rastu zapošljavanja u ruralnom području te omogućuje modernizaciju postojećih prerađivačkih kapaciteta.

Prešlo se zatim na najniža i najvišu vrijednost potpore po projektu koje iznosi 10.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti odnosno 25.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti. Prihvatljivost nositelja projekta i prihvatljivost projektnih troškova razrađeni su u detalje kako bi se sudionicima što više razjasnila prihvatljivost njihovih projektnih ideja kao i njih kao korisnika.

Sudionici su aktivno sudjelovali za vrijeme radionica, postavljali pitanja te iznosili svoje nedoumice vezane za sam natječaj kao i za proces prijave na LAG-natječaj, koji im je također pojašnjen za vrijeme prezentacije.

 

Objavljen osmi natječaj za obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je osmi Natječaj za provedbu podmjere 5.2. „Potpora za ulaganja u obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama, nepovoljnim klimatskim prilikama i katastrofalnim događajima“, tipa operacije 5.2.1. „Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala.

Ukupna vrijednost objavljenog natječaja je 35.000.000,00 kuna, uz mogućnost povećanja u slučaju da je iznos sredstava prihvatljivih zahtjeva veći od navedenih raspoloživih sredstava javne potpore, a intenzitet potpore iznosi do 100 % od ukupnih prihvatljivih troškova projekta. Do sada je kroz prijašnje natječaje za ovu operaciju ugovoreno gotovo 32 milijuna kuna za 243 korisnika.

Potpora podrazumijeva dodjelu namjenskih bespovratnih novčanih sredstava za financiranje prihvatljivih troškova projekta koji su predmet Natječaja za:

  • štete uzrokovane elementarnom nepogodom u periodu od 1.1.2014. do 31.12.2017. godine
  • štete uzrokovane elementarnom nepogodom od mraza u periodu od 1.1.2017. do 31.12.2017. godine na višegodišnjem nasadu
  • štete uzrokovane elementarnom nepogodom od 1.1.2018. godine
  • štete uzrokovane katastrofalnim događajem od 1.1.2014. godine.

Prvi dio zahtjeva za potporu može se popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 12. veljače 2019. godine od 12:00 sati do 31. ožujka 2019. godine do 12:00 sati. Više informacija možete pročitati ovdje.

Plan natječaja za Program ruralnog razvoja u 2019. godini

Objavljen je indikativni plan natječaja za Program ruralnog razvoja u 2019. godini. Sredstva pojedinih tipova operacija Programa već su u potpunosti iskorištena ove godine pa neće biti natječaja za  6.1.1. (potpora mladim poljoprivrednicima) i 6.3.1. (potpora malim poljoprivrednicima). Međutim, mladi i mali poljoprivrednici dalje se mogu financirati iz Programa ruralnog razvoja i to putem natječaja koje provode 54 lokalne akcijske grupe. Za operaciju 4.1.1. također neće biti raspisivani natječaji u 2019. godini, izuzev natječaja za sektor tovnog govedarstva.

Informacije o natječajima Programa ruralnog razvoja 2014.-2020. planiranima za 2019., kao i o detaljima provedbe financijskih instrumenata za ruralni razvoj, možete pronaći na: ruralnirazvoj.hr.

 

Indikativni plan objave je dokument koji će se prema potrebi ažurirati tijekom godine, a pogledajte ga ovdje.

POZIV NA PREDSTAVLJANJE LAG-NATJEČAJA!

Pozivamo sve zainteresirane na predstavljanje 3. po redu LAG-natječaja za tip operacije 4.2.1. “Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim gospodarstvima”.

Za sve dodatne informacije slobodno nas kontaktirajte na broj telefona +385 52 255 932.

332 milijuna kuna za navodnjavanje!

Objavljen je drugi Natječaj za provedbu Podmjere 4.3. „Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva“, tip operacije 4.3.1. „Investicije u osnovnu infrastrukturu javnog navodnjavanja“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. vrijedan 332 milijuna kuna.

Na prvom natječaju za ovu operaciju ugovoreno je 9 projekata vrijednih 360 milijuna kuna, a završetkom tih projekata bit će omogućeno navodnjavanje 3.653 hektara poljoprivrednog zemljišta.

Navodnjavanje, plastenici i staklenici za neke su poljoprivredne kulture jedini ispravni smjer. Navodnjavanje nije jeftino i početna ulaganja nisu mala, ali odabirom dobre kulture za određeno tlo moguće je postići i nekoliko „berbi“ godišnje. Hrvatska navodnjava svega 22.500 hektara poljoprivrednog zemljišta. Potencijal nam je golem i moramo ga čim prije staviti u punu funkciju,  intenzivirati proizvodnju po hektaru i povećati prinose. – izjavio je potpredsjednik Vlade RH i ministar Tomislav Tolušić.

Svrha ovog Natječaja je povećanje poljoprivrednih površina koje se mogu navodnjavati, prvenstveno radi smanjenja negativnog učinka suša, osiguranja stabilnosti poljoprivredne proizvodnje i povećanja konkurentnosti poljoprivredne proizvodnje.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom natječaju iznosi 332.000.000,00 kuna. Najniža vrijednost potpore po projektu iznosi 150.000,00 eura u kunskoj protuvrijednosti, a najviša 15.000.000,00 eura u kunskoj protuvrijednosti.

Intenzitet potpore po projektu iznosi najviše 100 % od ukupnih prihvatljivih troškova projekta. Prihvatljivi korisnici su jedinice područne (regionalne) samouprave. Zahtjev za potporu može se podnositi od 28. veljače 2019. godine od 12:00 sati do 29. travnja 2019. godine do 12:00 sati.

Više informacija o natječaju možete pronaći ovdje.

Obavijest korisnicima tipa operacije 4.4.1. „Neproduktivna ulaganja povezana s očuvanjem okoliša“

Na radionicama za tip operacije 4.4.1. »Neproduktivna ulaganja povezana s očuvanjem okoliša« potencijalni korisnici su iskazali interes za ulaganja u preostale prihvatljive materijalne troškove. Kako bi se korisnicima omogućilo da u sklopu jednog zahtjeva za potporu prijave niz različitih prihvatljivih materijalnih troškova, Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju će u veljači 2019. godine objaviti novi Natječaj.

Iz tih razloga Natječaj objavljen 14. prosinca 2018. godine se poništava.

Pozivamo potencijalne korisnike da prate mrežne stranice Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju i Programa ruralnog razvoja na kojima će biti objavljen novi Natječaj.

Edukacija o biodinamičkoj poljoprivrednoj proizvodnji

Pozivaju se svi zainteresirani na uvodnu edukaciju o BIODINAMIČKOJ POLJOPRIVREDNOJ PROIZVODNJI koju organizira Centar dr. Rudolf Steiner u suradnji s Istarskom županijom – UO za poljoprivredu, šumarstvo, lovstvo, ribarstvo i vodoprivredu.

Besplatna edukacija će se održati u subotu, 02.veljače 2019., od 10 -14 sati u Institutu za poljoprivredu i turizam u Poreču, Karla Huguesa 8, 1. kat – Sala za sastanke.

Za sve informacije molimo vas da se obratite na e-mail adresu: info@centar-rudolf-steiner.com.

Poziv na radionicu “Sustav oporezivanja poljoprivrednih gospodarstava”

Institut za poljoprivredu i turizam i Udruga „Istarska web tržnica“ koja okuplja poljoprivredne proizvođače s područja Istre i promiče različite oblike izravne prodaje poljoprivrednih proizvoda pozivaju zainteresiranu javnost na radionicu „Sustav oporezivanja poljoprivrednih gospodarstava“.

Radionica će se održati u četvrtak 24.01.2019. u 17:00 sati u dvorani Doma obrtnika, Partizanska 5a, Poreč.

Tema radionice je način poslovanja i oporezivanja poljoprivrednih gospodarstava ovisno o ostvarenom godišnjem prometu i ovisno o vrsti proizvoda koji se na gospodarstvu proizvode. Tijekom radionice proizvođači koji su uputili svoja pitanja dobiti će odgovore na njih. Nakon radionice biti će otvorena rasprava i mogućnost postavljanja pitanja.

Radionica je besplatna za sve sudionike, a posebno je namijenjena poljoprivrednim proizvođačima s područja Istarske županije i ostaloj zainteresiranoj javnosti. Radi ograničenog broja mjesta, molimo da nam svoje sudjelovanje na radionici potvrdite na mail adresu: info@trznica-trg.eu ili na broj telefona 052/408-308.

Do kraja siječnja otvoren natječaj iz Mjere 3 za promociju zaštićenih i ekoloških proizvoda

Natječaj iz Mjere 3 – Programi kvalitete za poljoprivredne proizvode i hranu, za tip operacije 3.2.1. „Potpora za aktivnosti informiranja i promoviranja“ otvoren je do 31. siječnja 2019. godine do 12:00 sati. Svrha natječaja je sufinanciranje troškova za provođenje aktivnosti predviđenih Planom informiranja i promoviranja, a u cilju promocije proizvoda zaštićenih kao oznake izvornosti i oznake zemljopisnog podrijetla te proizvoda iz sustava ekološke proizvodnje, ističući njihovu posebnu kvalitetu i  potičući potrošače na njihovu kupovinu.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore iznosi 10.700.000,00 kn. Potpora se odobrava na razdoblje do pet godina u maksimalnom iznosu do 100.000 eura, odnosno maksimalno do 30.000 eura godišnje u protuvrijednosti u kunama, a intenzitet javne potpore iznosi do 70 % od ukupnih prihvatljivih troškova.

Potencijalni korisnici su skupine proizvođača, bez obzira na pravni oblik, sastavljene uglavnom od proizvođača ili prerađivača istog proizvoda, a koji sudjeluju u sustavima kvalitete (ZOI – Zaštićena oznaka izvornosti, ZOZP – Zaštićena oznaka zemljopisnog podrijetla, ZTS – Zajamčeno tradicionalni specijalitet), udruge ekoloških poljoprivrednih proizvođača čiji su članovi proizvođači uključeni u ekološku proizvodnju u skladu s nacionalnim zakonodavstvom. Ekološka proizvodnja u Hrvatskoj bilježi uzlazni trend rasta, a trenutno je 4.565 poljoprivrednika u sustavu ekološke proizvodnje na više od 100.000 hektara poljoprivrednog zemljišta. To predstavlja rast od 23% u odnosu na 2016. godinu.

Više informacija o natječaju možete pronaći  ovdje.

Objavljen natječaj za osnivanje operativnih skupina za provedbu tipa operacije 16.4.1 „Kratki lanci opskrbe i lokalna tržišta“

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je 10. siječnja 2019. godine Natječaj za provedbu podmjere 16.1 “Potpora za osnivanje i rad operativnih skupina Europskog partnerstva za inovacije (EIP) za poljoprivrednu produktivnost i održivost“, provedba tipa operacije 16.1.1 Potpora za osnivanje operativnih skupina za osnivanje operativnih skupina za provedbu tipa operacije 16.4.1 „Kratki lanci opskrbe i lokalna tržišta“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske 2014.-2020.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom natječaju iznosi 800.000,00 kuna. Prihvatljivi su svi troškovi nastali tijekom razvoja projektne ideje i uspostave operativne skupine, a prihvatljivi korisnici su operativne skupine koju čine najmanje dva partnera. Partneri operativne skupine mogu biti fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika i/ili Jedinstveni registar domaćih životinja, proizvođačke grupe i organizacije u poljoprivrednom i prehrambeno-prerađivačkom sektoru te fizičke i pravne osobe koje se bave djelatnošću u okviru predložene teme.

Visina potpore iznosi 5.000 € u kunskoj protuvrijednosti, a potpora istoj operativnoj skupini unutar ovog tipa operacije isplaćuje se samo jednom tijekom programskog razdoblja 2014. – 2020.

Zahtjev za potporu korisnik popunjava u elektroničkom obliku putem AGRONET-a od 8. veljače 2019. godine od 12:00 sati do 22. ožujka 2019. godine do 12:00 sati. Detaljnije pogledajte ovdje.