Novosti

Poziv na Skupštinu LAG-a Sjeverna Istra

Pozivaju se svi članovi LAG-a Sjeverna Istra na Skupštinu LAG-a koja će se održati u petak, 21.12.2018. u 14:00 sati u Zajednici Talijana Labinci.

Na Skupštini LAG-a donijet će se važne odluke za provedbu LRS-a LAG-a i LAG-natječaja u 2019. godini.

 

 

Objavljen natječaj za provedbu tipa operacije 4.4.1. „Neproduktivna ulaganja povezana s očuvanjem okoliša“

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je novi natječaj za provedbu mjere 4 „Ulaganja u fizičku imovinu“, podmjere 4.4. „Potpora za neproduktivna ulaganja povezana s ostvarenjem ciljeva poljoprivrede, okoliša i klimatskih promjena“, tipa operacije 4.4.1. „Neproduktivna ulaganja povezana s očuvanjem okoliša“.

Svrha ovog Natječaja je dodjela sredstava za kupnju električnog pastira s pripadajućom opremom i/ili autohtonog pastirskog psa (tornjaka) i/ili izgradnju novih i/ili obnovu postojećih nastambi za stoku u područjima rasprostranjenosti velikih zvijeri.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom natječaju iznosi 70 milijuna kuna. Najniža vrijednost potpore po projektu iznosi 400 eura, a najviša 150 tisuća eura. Intenzitet potpore po projektu iznosi do 100 % od ukupnih prihvatljivih troškova projekta.

Prihvatljivi korisnici su poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednika, javne ustanove i tijela, uključujući javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima i/ili drugim zaštićenim dijelovima prirode i udruge koje se bave zaštitom i promicanjem kulturnih vrijednosti, zaštite okoliša i prirode.

Zahtjev za potporu može se popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 11. veljače 2019. godine od 12:00 sati do 10. svibnja 2019. godine do 12: 00 sati.

Više informacija o natječaju možete pronaći ovdje.

Najava objave natječaja za tip operacije 4.2.1. i 4.1.1. iz LRS LAG-a

LAG „Sjeverna Istra“ najavljuje objavu LAG-natječaja za tip operacije 4.2.1. i 4.1.1. iz LRS LAG-a u I. kvartalu 2019. godine.

Ukupni iznos raspoloživih sredstava za tip operacije 4.2.1. „Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima“ je 78.540,00 EUR. Minimalni iznos potpore po korisniku iznosi 10.000,00 EUR, a maksimalni 25.000,00 EUR.

Ukupni iznos raspoloživih sredstava za tip operacije 4.1.1. „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“ je 90.321,00 eura. Minimalni iznos potpore po korisniku iznosi 5.000,00 EUR, a maksimalni 25.000,00 EUR.

Neka potencijalne korisnike sredstava ne obeshrabri ukupni iznos raspoloživih sredstava iz naše strategije. Želim istaknuti da predviđena sredstva za jedan tip operacije možemo alocirati u drugi ukoliko postoji veći broj zainteresiranih. LAG je slobodan izmijeniti strategiju na način da preusmjeri sredstva iz jednog tipa operacije u drugi sukladno stvarnim potrebama na terenu.

S obzirom da su natječaji LAG-a istovjetni onima u sklopu Programa ruralnog razvoja RH pozivamo sve zainteresirane da istraže predmetne pravilnike i natječaje na nacionalnoj razini te kontaktiraju LAG za sva dodatna pitanja i nedoumice.

Na sljedećoj poveznici pogledajte Indikativni plan objave natječaja u 2019. godini.

Objavljen treći natječaj za operaciju 9.1.1 Uspostava proizvođačkih grupa i organizacija

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je treći natječaj za tip operacije 9.1.1 Uspostava proizvođačkih grupa i organizacija iz podmjere 9.1. Uspostava grupa i organizacija proizvođača u poljoprivrednom i šumarskom sektoru.

Svrha natječaja je dodjela potpore za provođenje aktivnosti predviđenih poslovnim planovima priznatih proizvođačkih organizacija najduže za prvih pet godina od priznavanja, u cilju olakšanja izlaska na tržište, a time i povećanja konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava.

Za potporu u okviru tipa operacije 9.1.1 prihvatljive su proizvođačke organizacije koje su priznate od 01. siječnja 2014. godine i kojima je odobren poslovni plan od strane Ministarstva poljoprivrede, a ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore iznosi 25.000.000,00 kuna. Potpora se odobrava na razdoblje do pet godina u maksimalnom iznosu do 500.000,00 eura, odnosno maksimalno do 100.000,00 eura godišnje u protuvrijednosti u kunama.

Zahtjev za potporu može se popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 10. prosinca 2018. godine od 12:00 sati do 28. veljače 2019. godine do 12:00 sati.

Više o natječaju možete pronaći ovdje.

Izmjene natječaja za dvije operacije iz podmjere 8.6.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je dvije izmjene Natječaja za podmjeru 8.6. Potpora za ulaganja u šumarske tehnologije i preradu, mobilizaciju i marketing šumskih proizvoda.

Odnosno, objavljena je druga izmjena natječaja za tip operacije 8.6.1 Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u pridobivanju drva i šumskouzgojnim radovima kao i druga izmjena natječaja za tip operacije 8.6.2 Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u predindustrijskoj preradi drva.

Sve detaljne informacije o izmjenama možete pogledati ovdje.

Tematsko predavanje o ekološkoj poljoprivredi u Brtonigli!

Upravni odjel za poljoprivredu, šumarstvo, lovstvo, ribarstvo i vodoprivredu Istarske županije i AZRRI, Agencija za ruralni razvoj Istre d.o.o. Pazin, pozivaju Vas na TEMATSKO PREDAVANJE O EKOLOŠKOJ POLJOPRIVREDI, s početkom u 18,00 sati, u Brtonigli, u prostorijama (sala) Zajednice Talijana, Ul. Svetog Križa 2, 07.12.2018.

Teme predavanja:

1.Kako da postanem certificirani ekološki proizvođač: Ivan Mihovilović dipl.ing.agr.

2.Uzgoj tradicionalnih voćnih vrsta s ciljem očuvanja bioraznolikosti: doc.dr.sc. Željko Prgomet, dipl.ing.agr.

3.Ljekovito i aromatično bilje u ekološkom maslinarstvu i vinogradarstvu-dobrobiti i dodatni profit: dr.sc. Melita Zec Vojnović, dipl.ing.agr.

 

Detalje potražite na sljedećoj web stranici. 

Odluke o dodjeli sredstava za korisnike natječaja LAG-a Sjeverna Istra za tip operacije 6.3. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju izdala je Odluke o dodjeli sredstava za korisnike koji su podnijeli Zahtjev za potporu na LAG-Natječaj za tip operacije 6.3. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“ sukladno LRS-u LAG-a „Sjeverna Istra“.

Odluke su dodijeljene svim pozitivno ocijenjenim prijaviteljima na LAG-Natječaj, što znači da su pravo na potporu ostvarila svih 5 OPG-a koja su odabrana od strane LAG-a „Sjeverna Istra“.

Ukupna vrijednost izdanih Odluka iznosi 558.390,00 kuna, a korisnici Odluke mogu preuzeti kroz AGRONET sustav.

 

Čestitamo svim prijaviteljima na dodijeljenim Odlukama i želimo im uspješnu provedbu projekata!

Status provedbe Programa ruralnog razvoja 2014.-2020.

Kako bi bili kvalitetno informirani o statusu provedbe Programa ruralnog razvoja 2014.-2020., Agencija za plaćanja donosi pregled glavnih financijskih pokazatelja koji daju uvid u:

  • udio sveukupno dodijeljenih sredstava (alokacije, koja obuhvaća doprinos iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj i nacionalno sufinanciranje) koji je stavljen na raspolaganje kroz postupke dodjele/natječaje
  • status ugovorenosti (na programskoj razini i po mjerama tj. skupinama istovrsnih mjera)
  • status isplaćenosti
  • status ovjerenosti i ostvarenja n+3 cilja

Sve pokazatelje i detaljne informacije možete pogledati ovdje.

Izdane prve Odluke o dodjeli sredstava za korisnike LAG Natječaja za tip operacije 6.3.1.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju započela je s izdavanjem Odluka o dodjeli sredstava za korisnike koji su podnijeli Zahtjev za potporu na LAG Natječaj za tip operacije 6.3.1. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“.

LAG-ovi su krajem veljače ove godine započeli s objavom LAG natječaja za tip operacije 6.3.1., a do sada je 51 LAG objavio LAG Natječaj za tip operacije 6.3.1. Ukupan iznos raspoloživih sredstava na objavljenim LAG Natječajima za tip operacije 6.3.1. iznosi 71.854.797,00 kuna.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju je ukupno izdala 69 Odluka o dodjeli sredstava i to za LAG Natječaj koji su objavili sljedeći LAG-ovi:

1. LAG „Bilogora Papuk“ – 6 odluka

2. LAG „More 249“ – 6 odluka

3. LAG „Moslavina“ – 34 odluke

4. LAG „Mura Drava“ – 4 odluke

5. LAG „Petrova Gora“ – 9 odluka

6. LAG „Šumanovci“ – 10 odluka.

Ukupna vrijednost izdanih odluka iznosi oko 7.700.000,00 kuna, a korisnici odluke mogu preuzeti kroz AGRONET sustav. Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju kontinuirano radi na obradi pristiglih zahtjeva za potporu s LAG Natječaja te se u narednom razdoblju mogu očekivati odluke za korisnike s područja drugih LAG-ova koji su završili s odabirom projekata na LAG Natječaju i podnijeli zahtjeve za potporu u AGRONET sustav.

Trenutno su u postupku izdavanja odluke za korisnike s područja LAG-a „Sava“ (14 odluka) i LAG-a „Sjeverna Istra“ (5 odluka).