Članovi LAG-a

Javni sektor (jedinice lokalne samouprave)hrvatski-sirevi_croatian-cheese-best-in-the-world-3

 1. GRAD BUJE – BUIE
 2. OPĆINA BRTONIGLA – VERTENEGLIO
 3. GRAD BUZET
 4. OPĆINA GROŽNJAN – GRISIGNANA
 5. OPĆINA KAŠTELIR-LABINCI – CASTELLIERE-S.DOMENICA
 6. OPĆINA LANIŠĆE
 7. GRAD NOVIGRAD – CITTANOVA
 8. OPĆINA OPRTALJ – PORTOLE
 9. OPĆINA TAR-VABRIGA – TORRE-ABREGA
 10. GRAD UMAG – UMAGO
 11. OPĆINA VIŽINADA – VISINADA

Civilni sektor

 1. DAVID MEJAK7178853696832479
 2. ĐULIJANO PETROVIĆ
 3. IRIS JAKAC
 4. JADRANKA RADOJKOVIĆ
 5. KRISTIAN PUCER
 6. MANUEL VIGINI
 7. NINO PAVKOVIĆ
 8. VALDI GLAVIĆ
 9. UDRUŽENJE OBRTNIKA BUZET
 10. ZAJEDNICA TALIJANA LIVADE-GRADINJE
 11. WILLIAM VIGINI, BRDSKO-BICIKLISTIČKI KLUB GROŽNJAN

Gospodarski sektor

 1. OPG ANTE BABIĆ
 2. OPG MIHELIĆnature-field-summer-agriculture_smanjena-01
 3. COCOLO VINA, Obrt za poljoprivredu i trgovinu
 4. OPG ČINIĆ NINO
 5. DANY, obrt za ugostiteljstvo
 6. F.& F. RAVALICO VINARSTVO
 7. ISTARSKI VODOVOD D.O.O.
 8. OPG JUGOVAC ALFREDO
 9. OPG LEONARDO PALČIĆ
 10. LAGUNA NOVIGRAD D.D.
 11. LATICE, obrt za turističke usluge
 12. LOREDANA KRBAVČIĆ, OPG
 13. LJEČILIŠTE ISTARSKE TOPLICE
 14. OPG MARKO GERŽINIĆ
 15. OPG NERINO VISINTIN,VINERINO
 16. NEAPOLIS d.o.o.b15e664f0bf74b9ec20719d8a8e15b03
 17. PARK d.o.o.
 18. SINOŽIĆ, poljoprivredni obrt
 19. VALDE BENE D.O.O.
 20. OPG VIVIANO ANTOLOVIĆ
 21. OPG VISINTIN SILVIO
 22. OPG VILIM BELOVIĆ
 23. ZO VINA CATTUNAR
 24. OPG ŠEGON
 25. ZIGANTE d.o.o.
 26. OPG DENI KLARIĆ
 27. OPG FILIP ČEKO
 28. OPG ŠKRLJ DAVOR
 29. OPG GORAN GARDOŠ