Zatvoreni natječaji

Zatvoreni natječaji

Aktivan do: 15.06.2018 • Fond: 750.000,00 EUR

...

Više

Aktivan do: 13.06.2018 • Fond: 132.597.000,00 HRK

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je Natječaj za tip operacije 6.1.1. „Potpora mladim poljoprivrednicima“ iz Programa ruralnog razvoja RH. Na natječaj se mogu prijaviti mladi poljoprivrednici starij...

Više

Aktivan do: 13.04.2018 • Fond: 104.000.000,00 kuna

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je natječaj za podmjeru 5.2. »Potpora za ulaganja u obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama, nepovoljnim klimatskim ...

Više

Aktivan do: 15.04.2018 • Fond: 360.000.000,00 kuna

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju danas je objavila novi natječaj iz mjere 4 Programa ruralnog razvoja za tip operacije 4.1.1. “Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodars...

Više

Aktivan do: • Fond:

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je 23. svibnja 2017. prvi Natječaj za provedbu Podmjere 3.1. „Potpore za novo sudjelovanje u sustavima kvalitete“ – provedba tipa operacije 3.1.1. „Potpora za sudje...

Više

Aktivan do: 29.09.2017 • Fond:

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je u Narodnim novinama broj 89/17 novi natječaj za mjeru Promidžba na tržištima trećih zemalja, iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. – 2018. (tzv. Vinsk...

Više

Aktivan do: 31.07.2017 • Fond:

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavljuje dva natječaja za provedbu Podmjere 4.2. „Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda“ – provedba tipa operacije 4.2.1. – „Po...

Više

Aktivan do: • Fond:

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je 23. svibnja 2017. prvi Natječaj za provedbu Podmjere 3.1. „Potpore za novo sudjelovanje u sustavima kvalitete“ - provedba tipa operacije 3.1.1. „Potpora za sudjelo...

Više

Aktivan do: 03.07.2017 • Fond: 26.666.666 Eura

Natječaj za dodjelu sredstava za provedbu tipa operacije 4.1.2. “Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš”. Svrha natječaj jest u smanjenju štetnog utjecaja na okoliš te povećanje...

Više

Aktivan do: 03.07.2017 • Fond: 10.666.666 Eura

Natječaj za dodjelu sredstava za provedbu tipa operacije 4.1.1. “Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava”, sektor voća i povrća, za poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine preko...

Više

Aktivan do: 03.07.2017 • Fond: 16.000.000 Eura

Natejčaj za dodjelu sredstava za provedbu tipa operacije 4.1.1. “Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava”, sektor voća i povrća, za poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine od 6....

Više

Aktivan do: 03.06.2017 • Fond: 10.666.666 Eura

natječaj za dodjelu sredstva za provedbu tipa operacije 4.1.1. “Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava”, sektor stočarstva i peradarstva, za poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine Više

Aktivan do: 03.07.2017 • Fond: 16.000.000 Eura

Natječaj za dodjelu sredstva za provedbu tipa operacije 4.1.1. “Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava”, sektor stočarstva i peradarstva, za poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine od 8...

Više

Aktivan do: 31.05.2017 • Fond:

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je u Narodnim novinama broj 43/17 novi natječaj za mjeru Promidžba na tržištima trećih zemalja, iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. – 2018. (tzv. Vinsk...

Više

Aktivan do: 06.06.2017 • Fond: 221.924.597 Eura

Program se provodi u okviru cilja Europska teritorijalna suradnja i nudi financijsku potporu za transnacionalne projekte koji pridonose razvoju inovativne, bolje pristupačne i održive dunavske regije. Program podržava integraciju politika u Poduna...

Više

Aktivan do: 18.05.2017 • Fond:

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju 24. veljače 2017. godine objavila je Natječaj za provedbu tipa operacije 7.4.1. “Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temel...

Više

Aktivan do: 31.12.2017 • Fond:

Trajno otvoreni Poziv na dostavu projektnih prijava će se provoditi u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., Prioritet 3 „Poslovna konkurentnost“; Investicijski prioritet 3d „Potpora stvaranju kapaciteta MSP-a za ukl...

Više

Aktivan do: 31.12.2017 • Fond:

Trajno otvoreni Poziv na dostavu projektnih prijava provodit će se  u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., Prioritet 3 „Poslovna konkurentnost“; Investicijski prioritet 3d „Potpora stvaranju kapaciteta MSP-a za uk...

Više

Aktivan do: • Fond:

Korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava sukladno Zakonu o poljoprivredi osim fizičkih i pravnih osoba čija je ekonomska veličina manja od 6.000 eura za ulaganja u sektoru voća, povrća...

Više

Aktivan do: 28.07.2017 • Fond:

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je 27. ožujka 2017. drugi Natječaj za provedbu podmjere 7.1. “Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj općina i sela u ruralnim područjima i njihovih temeljnih usl...

Više

Aktivan do: 03.05.2017 • Fond:

Javni poziv - Ministarstvo turizma Republike Hrvatske Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva): "Poboljšanje p...

Više

Aktivan do: 10.04.2017 • Fond:

Javni poziv - Ministarstvo turizma Republike Hrvatske KONKURENTNOST TURISTIČKOG GOSPODARSTVA - Javni poziv za kandidiranje projekata - Otvoren do 10. 4. 2017....

Više

Aktivan do: 27.03.2017 • Fond:

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je Natječaj za provedbu podmjere 6.3. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“, provedba tipa operacije 6.3.1. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gos...

Više

Aktivan do: 27.01.2017 • Fond:

Javni natječaj za financiranje projekata/programa udruga i drugih neprofitnih organizacija u okviru Programa javnih potreba u kulturi Istarske županije – Regione Istriana za 2017. godinu

...

Više

Aktivan do: 31.01.2017 • Fond: 2.666.667 EUR

Predmet natječaja su ulaganja i aktivnosti u svrhu ublažavanja učinaka klimatskih promjena i poboljšanja energetske učinkovitosti ribarskih plovila sukladno članku 3. Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I...

Više

Aktivan do: 31.12.2017 • Fond: 15.128.235 EUR

Predmet: poticanje ulaganja neophodnih za primjenu (komercijalizaciju) rezultata istraživanja, razvoja i inovacija (do kojih su MSP-ovi došli sami, u suradnji s drugima ili putem transfera znanja i tehnologije) u poslovne aktivnosti i pokretanje pr...

Više

Aktivan do: 05.10.2016 • Fond:

Natječaj za Mjeru 07 - Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima, Podmjeru 7.2. Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije, ti...

Više

Aktivan do: 06.10.2016 • Fond:

Natječaj za provedbu Podmjere 4.1. »Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva« – provedba operacije 4.1.3. »Korištenje obnovljivih izvora energije«...

Više

Aktivan do: 23.12.2016 • Fond:

Natječaj za provedbu podmjere 7.2. »Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive i...

Više

Aktivan do: 17.10.2016 • Fond:

Natječaj za provedbu Podmjere 8.5. »Potpora za ulaganja u poboljšanje otpornosti i okolišne vrijednosti šumskih ekosustava« tipa operacije 8.5.2. »Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture«...

Više

Aktivan do: 15.11.2016 • Fond:

Predmet natječaja je dodjela sredstava sukladno članku 4. točka 1. Pravilnika o provedbi Mjere M08 »Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma«, Podmjere 8.6. »Potpora za ulaganja u šumarske tehnologije te u preradu,...

Više

Aktivan do: 31.12.2016 • Fond:

Natječaj za provedbu Podmjere 8.6. »Potpora za ulaganja u šumarske tehnologije te u preradu, mobilizaciju i marketing šumskih proizvoda« – provedba tipa operacije 8.6.2. »Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i op...

Više

Aktivan do: 31.12.2016 • Fond:

Trajno otvoreni Poziv na dostavu projektnih prijava provodi se u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., Prioritet 3 „Poslovna konkurentnost“; Investicijski prioritet 3d „Potpora stvaranju kapaciteta MSP-a za uključiv...

Više

Aktivan do: 31.12.2016 • Fond:

  Prioritetna os 3. Poslovna konkurentnost, specifični cilj 3d1 Poboljšani razvoj i rast MSP na domaćem i stranim tržištima u okviru OPKK-a ima za cilj pružiti bolju potporu razvoju konkurentnosti pomaganjem održivog razvoja proizvodnj...

Više