Zapisnici o radu tijela LAG-a

Skupština LAG-a


20.07.2012. Zapisnik s Osnivačke skupštine LAG-a

14.10.2013. Zapisnik s redovne sjednice Skupštine LAG-a

20.05.2015. Zapisnik s izvanredne sjednice Skupštine LAG-a

20.05.2015. Zapisnik s izvanredne i izborne sjednice Skupštine LAG-a

23.03.2016. Zapisnik s redovne sjednice Skupštine LAG-a

17.06.2016. Zapisnik s izvanredne sjednice Skupštine LAG-a

19.01.2017. Zapisnik s redovne sjednice Skupštine LAG-a 

18.12.2017. Zapisnik s redovne sjednice Skupštine LAG-a

21.12.2018. Zapisnik s redovne sjednice Skupštine LAG-a

20.05.2019. Zapisnik s Izborne sjednice Skupštine LAG-a

23.12.2019. Zapisnik s Redovne sjednice Skupštine LAG-a

29.01.2020. Zapisnik s Izvanredne sjednice Skupštine LAG-a

03.07.2020._Zapisnik sa redovne sjednice Skupštine LAG-a Sjeverna Istra

18.09.2020._Zapisnik sa Izvanredne sjednice Skupštine LAG-a Sjeverna Istra

24.12.2020._Zapisnik sa Redovne sjednice Skupštine LAG-a Sjeverna Istra

 

Upravni odbor LAG-a


18.09.2012. Zapisnik sa sjednice Upravnog odbora LAG-a

14.10.2013. Zapisnik sa sjednice Upravnog odbora LAG-a

20.05.2015. Zapisnik sa sjednice Upravnog odbora LAG-a

07.03.2016. Zapisnik sa sjednice Upravnog odbora LAG-a

23.03.2016. Zapisnik sa sjednice Upravnog odbora LAG-a

05.05.2016. Zapisnik sa sjednice Upravnog odbora LAG-a

08.06.2016. Zapisnik sa sjednice Upravnog odbora LAG-a

14.06.2016. Zapisnik sa sjednice Upravnog odbora LAG-a

11.10.2016. Zapisnik sa sjednice Upravnog odbora LAG-a

31.01.2017. Zapisnik sa sjednice Upravnog odbora LAG-a

09.03.2017. Zapisnik sa sjednice Upravnog odbora LAG-a

11.09.2017. Zapisnik sa sjednice Upravnog odbora LAG-a

06.12.2017. Zapisnik sa sjednice Upravnog odbora LAG-a

21.02.2018. Zapisnik sa sjednice Upravnog odbora LAG-a

06.03.2018. Zapisnik sa sjednice Upravnog odbora LAG-a

04.06.2018. Zapisnik sa sjednice Upravnog odbora LAG-a

04.07.2018. Zapisnik sa sjednice Upravnog odbora LAG-a

16.08.2018. Zapisnik sa sjednice Upravnog odbora LAG-a

23.08.2018. Zapisnik sa sjednice Upravnog odbora LAG-a

27.09.2018. Zapisnik sa sjednice Upravnog odbora LAG-a

17.12.2018. Zapisnik sa sjednice Upravnog odbora LAG-a

31.01.2019. Zapisnik sa sjednice Upravnog odbora LAG-a

14.02.2019. Zapisnik sa sjednice Upravnog odbora LAG-a

22.03.2019. Zapisnik sa sjednice Upravnog odbora LAG-a

19.04.2019. Zapisnik sa sjednice Upravnog odbora LAG-a

07.05.2019. Zapisnik sa sjednice Upravnog odbora LAG-a

05.07.2019. Zapisnik sa sjednice Upravnog odbora LAG-a

16.08.2019. Zapisnik sa sjednice Upravnog odbora LAG-a

19.10.2019. Zapisnik sa sjednice Upravnog odbora LAG-a

13.12.2019. Zapisnik sa sjednice Upravnog odbora LAG-a

31.12.2019. Zapisnik sa sjednice Upravnog odbora LAG-a

17.02.2020. Zapisnik sa sjednice Upravnog odbora LAG-a

20.03.2020. Zapisnik sa sjednice Upravnog odbora LAG-a

19.06.2020. Zapisnik sa sjednice Upravnog odbora LAG-a

01.10.2020. Zapisnik sa sjednice Upravnog odbora LAG-a

16.11.2020. Zapisnik sa sjednice Upravnog odbora LAG-a

21.06.2021. Zapisnik sa sjednice Upravnog odbora LAG-a