Budite dio istraživanja!

Ministarstvo poljoprivrede započelo je proces izrade strateških dokumenata koji će biti osnova za financiranje projekata i programa u sektorima iz svog djelokruga.

U završnoj fazi izrade su nacionalne strategije razvoja poljoprivrede i akvakulture. Za slijedeće programsko razdoblje priprema se Strateški plan za provedbu Zajedničke poljoprivredne politike, te Operativni program za provedbu Zajedničke ribarstvene politike.

S ciljem što kvalitetnije pripreme programskih dokumenata, strategija i planova, te mogućnosti planiranja konkretnih mjera koje će u narednom periodu imati mogućnost prijave za financirane iz EU fondova (Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj, Europski fond za jamstva u poljoprivredi, Europski fond za pomorstvo i ribarstvo, Mehanizam za oporavak i otpornost) i nacionalnog proračuna, molimo vas da se popunjavanjem upitnika uključite u stvaranje baze projekata.

Anketu ispunite ovdje: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScvEuEc1hZAtKgL3dX3ba3j_R0M–oCqXIpDWvPKMiPR0cx_w/viewform