DONESENE ODLUKE O ODABIRU PROJEKATA NA LAG NATJEČAJU ZA T.O. 4.1.1. “RESTRUKTURIRANJE, MODERNIZACIJA I POVEĆANJE KONKURENTNOSTI POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA”

 

Upravni odbor LAG-a „Sjeverna Istra“ donio je dana 20. lipnja 2021. godine Odluku o odabiru projekta za osam (8) projekata pristiglih na LAG natječaj za T.O. 4.1.1. „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“ . Predmetni je LAG-natječaj objavljen 16. studenog 2020. godine u inicijalnoj alokaciji od 568.389, 26 HRK a rok za podnošenje projektnih prijava tekao je u razdoblju od 03.12.2020. do 04.01.2021. Administrativna kontrola i postupak ocjenjivanja projektnih prijava izvršena je u periodu od veljače do svibnja 2021.

Ukupna alokacija sredstava  za predmetni LAG-natječaj povećana je početkom lipnja 2021. na 934.538, 57 HRK uslijed naknadne dodjele sredstava LAG-ovima za Prijelazno razdoblje 2021.- 2022., čime je omogućeno financiranje svih pristiglih projektnih prijava koje udovoljavaju propisanim uvjetima prihvatljivosti.

Temeljem Pravilnika o provedbi Podmjere 19.2. »Provedba operacija unutar CLLD strategije«, Podmjere 19.3. »Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a« i Podmjere 19.4. »Tekući troškovi i animacija« unutar Mjere 19 »Potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER (CLLD – lokalni razvoj pod vodstvom zajednice)« iz PRR RH za razdoblje 2014. – 2020. te Pravilnika o provedbi mjera Programa ruralnog razvoj RH 2014. – 2020., LAG će nakon pravomoćnosti Odluka u ime korisnika podnijeti Zahtjeve za potporu Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (APPRRR) koja će izvršiti administrativnu kontrolu te za prihvatljive projekte izdati konačnu Odluku o dodjeli sredstava.

Konačna rang listu odobrenih projekata dostupna je na slijedećoj poveznici: RANG LISTA T.O.4.1.1.