HAVE YOUR SAY: novi portal Europske komisije za savjetovanje s građanima

Europska komisija pokreće novi, redizajnirani portal za savjetovanje s građanima HAVE YOUR SAY (u prijevodu: recite svoje mišljenje). Portal je pokrenut s ciljem čim veće participacije građana  u pitanjima od javnog značaja, te se na njemu nakon početne registracije, građani mogu uključiti u javne rasprave o aktualnim inicijativama i politikama Europske komisije.

“Razvijanjem portala, koji je sada intuitivniji za korištenje, poboljšavamo i svoju komunikaciju s građanima. Pozivam dionike i građane, uključujući i one koji nisu detaljno upoznati s postupkom donošenja EU politika, da daju svoj doprinos našim inicijativama dok su one još u procesu izrade i nakon što ih Komisija donese. To je još jedan ključan način na koji osiguravamo da naše zakonodavstvo zadovolji najviše standarde kvalitete“, izjavio je potpredsjednik za međuinstitucijske odnose i predviđanja, Maroš Šefčovič.

S početne stranice korisnici mogu izravno pristupiti najnovijim javnim savjetovanjima od velikog interesa za zajednicu, primjerice savjetovanje o digitalnim uslugama, o održivoj i pametnoj mobilnosti te o novoj strategiji za potrošače. Povratne informacije o planu djelovanja mogu se slati tijekom 4 tjedana. Klikom na objavljenje inicijative otvaraju se brojne strategije, od kojih su neke vrlo važne za poljoprivredu kao što je EU strategija za metan, Gnojiva odobrena za prodaju u EU-u, Strategija za održivu i pametnu mobilnost, Održivo ribarstvo, Upotreba mulja iz uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u poljoprivredi, Održiva upotreba pesticida, Prilagodba klimatskim promjena i brojne druge vezane uz poljoprivrednu politiku EU.

U svrhu istinskog uključivanja čim većeg broja lokalnih dionika, upitnici za najvažnije inicijative dostupni su na svim službenim jezicima EU-a.

Portalu možete pristupiti na sljedećoj poveznici.

Stvari su jasne: have your say!