LAG-U SJEVERNA ISTRA GOTOVO 4,2 MILIJUNA ZA PRIJELAZNO RAZDOBLJE!

Dana 30. ožujka 2021. Ministarstvo poljoprivrede Republike Hrvatske donijelo je Odluku o dodijeli Sredstava za prijelazno razdoblje 2021. – 2022. kojom se odabranim LAG-ovima na području Republike Hrvatske stavlja na raspolaganje ukupno 251.000.000,00 HRK. Sredstva su namijenjena provedbi mjere 19 (LEADER) putem koje LAG-ovi provode svoje Lokalne razvojne strategije (LRS).

Za navedeno je razdoblje LAG-u „Sjeverna Istra“ dodijeljena potpora u iznosu od 4.191.917,37 HRK koje će LAG alocirati za provedbu kvalitetnih razvojnih projekata naših korisnika – JLS-ova, tvrtki malih i srednjih poduzetnika, poljoprivrednih gospodarstava, udruga i ustanova kao i za projekte međuteritorijalne suradnje.

Vjerujemo da će ova sredstva dati dodatni zamah društvenom i gospodarskom razvoju na cijelom području LAG-obuhvata.