Održan 1. sastanak LEADER podgrupe EU ZPP mreže u Briselu

U Briselu, 25.04.2023. godine održan je 1. sastanak podrupe EU ZPP mreže za LEADER i teritorijalni razvoj.

Fokus podskupine je tematski rad s dionicima ZPP-a i upravama država članica EU-a u vezi s LEADER-om i teritorijalnim razvojem.

Podskupina za LEADER i teritorijalni razvoj dio je upravljanja europskom ZPP mrežom. Nakon pokretanja Mreže u listopadu prošle godine, 2023. je prva godina rada Europske ZPP mreže u programskom razdoblju 2023.-2027.

 

Ciljevi 1. sastanka Podskupine bili su:

  1. Dati ažurirane informacije o provedbi LEADER-a u PRR-ovima 2014.-2022. i prvi pregled LEADER-a kroz strateške planove ZPP-a;
  2. Predstaviti strukturu upravljanja i objasniti ulogu Podskupine;
  3. Dati ažurirane informacije o izvješću Europskog revizorskog suda o LEADER-u, odgovoru Komisije i daljnjim radnjama;
  4. Osigurati najnovije informacije o relevantnim aktivnostima EU ZPP mreže povezane s LEADER-om; te
  5. Istražiti i raspraviti aktivnosti umrežavanja u okviru LEADER-a u državama članicama

 

Agendu događanja i sve prezentacije možete vidjeti – OVDJE.