PREDSTAVLJANJE LAG-NATJEČAJA ZA T.O.6.3. “POTPORA RAZVOJU MALIH POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA”

Za sve zainteresirane prijavitelje organiziramo dvije radionice predstavljanja LAG-natječaja za T.O. 6.3. “Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava” u Bujama (1. ožujka 2022) i u Buzetu (2. ožujka 2022.). Na radionicu se možete prijaviti telefonom, na broj: 052 255 931 ili elektroničkom poštom, na adresu: info@lag-sjevernaistra.hr.