LAG-NATJEČAJ ZA TIP OPERACIJE 6.3. “POTPORA RAZVOJU MALIH POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA” – ZATVOREN

Dana 21.02.2022. godine LAG „Sjeverna Istra“ objavljuje 8. LAG-natječaj iz LRS LAG-a za tip operacije 6.3 „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“.

Rok za podnošenje prijava teče od 9.03.2022. godine do 11.04.2022. godine.

Ukupni iznos raspoloživih sredstava za ovaj Natječaj iznosi  563.670,00 HRK a iznos  javne potpore po korisniku iznosi fiksnih 112.734,00 HRK.


1. IZMJENA LAG-NATJEČAJA

DANA 26. SRPNJA 2022. LAG “SJEVERNA ISTRA” OBJAVLJUJE ISPRAVAK 8. LAG-NATJEČAJA ZA TIP OPERACIJE 6.3. “POTPORA RAZVOJU MALIH POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA”, 3.1. U DIJELU POVEĆANJA UKUPNOG IZNOSA RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA U IZNOSU OD 901.872,00 HRK.

NOVI TEKST NATJEČAJA SA VIDLJIVOM IZMJENOM MOŽETE PREUZETI OVDJE.


VAŽNA OBAVIJEST – UVOĐENJE EURA 

Kod ispunjavanja zahtjeva (obrazaca, tablica) od 1.1.2023., iznose i ostale vrijednosti koje se izražavaju kroz novčane jedinice potrebno je unijeti u euru (EUR), a u slučaju da su ti iznosi u pravnim instrumentima (na primjer u troškovnicima) izraženi u kuni (kn) potrebno je te iznose odnosno ostale vrijednosti koje se izražavaju kroz novčane jedinice preračunati iz kn u EUR po fiksnom tečaju konverzije 7,53450 te ih unijeti u EUR. Preračunavanje se izvršava primjenom punoga brojčanog iznosa fiksnog tečaja konverzije (7,53450) te zaokruživanjem pri čemu se dobiveni rezultat zaokružuje na dvije decimale, a na temelju treće decimale. Ako su iznosi u pravnim instrumentima izraženi u stranoj valuti (ako nisu izraženi u EUR), potrebno je preračunati te iznose iz strane valute u EUR po tečaju koji je Europska središnja banka odredila prije 1. siječnja godine u kojoj se podnosi zahtjev. 

Glavni podaci o natječaju:

Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva

Datum otvaranja natječaja: 21.02.2022

Rok za prijavu: 11.04.2022

Iznos sredstava: 563.670,00 HRK

Tijelo: LAG "Sjeverna Istra"

Predmet: Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava za nositelje projekata koji imaju sjedište/prebivalište na području LAG-a „Sjeverna Istra“.

Svrha: pomoći malim poljoprivrednim gospodarstvima u prelasku na tržišno orijentiranu proizvodnju restrukturiranjem, modernizacijom  i poticanjem zapošljavanja na poljoprivrednom gospodarstvu kako bi se potpomogla njihova konkurentnost kao bitan faktor razvoja ruralnog prostora.

Raspoloživa sredstva: 563.670,00 HRK

Visina javne potpore po projektu iznosi  112.734,00 HRK,  što je ujedno i minimalna vrijednost prihvatljivih aktivnosti navedenih u poslovnom planu.
Sredstva potpore osiguravaju se iz proračuna Europske unije i državnog proračuna Republike Hrvatske, od čega Europska unija sudjeluje s 90%, dok Republika Hrvatska sudjeluje s 10%.

Kako bi se ispunili uvjeti prihvatljivosti, nositelj projekta mora biti:

 1. upisan u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava sukladno Zakonu o poljoprivredi (NN 118/2018) najkasnije do 1.01.2022
 2. ekonomske veličine iskazane u ukupnom standardnom ekonomskom rezultatu poljoprivrednog gospodarstva od 2.000 eura do 7.999 eura;
 3. mikro ili malo poduzeće jednog od sljedećih organizacijskih oblika:

  a) obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo (OPG)

  b) samoopskrbno poljoprivredno gospodarstvo (SOPG)

  c) obrt

  d) trgovačko društvo (isključujući trgovačka društva čiji su osnivači i vlasnici javnopravna tijela)

  e) zadruga

 

Nositelj projekta je obvezan od trenutka podnošenja prijave projekta na ovaj Natječaj i sve do proteka roka od pet (5) godina od dana konačne isplate sredstava potpore:

a) imati sjedište ili prebivalište unutar područja koje LAG obuhvaća, zavisno o organizacijskom obliku

b) biti upisan u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava i aktivno se baviti poljoprivrednom proizvodnjom. Pod aktivnim bavljenjem poljoprivrednom proizvodnjom podrazumijeva se da se poljoprivredno gospodarstvo bavi najmanje onom vrstom poljoprivredne proizvodnje za koju je zatražena potpora koja je predmet prijave projekta. Kad je u poslovnom planu zatražena potpora samo za poljoprivrednu mehanizaciju, strojeve i opremu, aktivno bavljenje poljoprivrednom proizvodnjom se smatra bavljenje najmanje poljoprivrednom proizvodnjom koje je poljoprivredno gospodarstvo imalo kod podnošenja prijave projekta.

 

Kako bi bio prihvatljiv, projekt mora udovoljavati sljedećim uvjetima:

a) biti usklađen s ciljevima i zadacima navedenim u Lokalnoj razvojnoj strategiji LAG-a “Sjeverna Istra” za 2014-2020.  LRS-u LAG-a „Sjeverna Istra“

b) rezultati projekta moraju biti financijski održivi;

c) projekt se mora provoditi na području LAG-obuhvata;

 1. ULAGANJE U POKRETNU OPREMU – kao lokacija ulaganja se smatra katastarska čestica na kojoj će se oprema trajno nalaziti i koja mora biti na području LAG-obuhvata
 2. ULAGANJE U NEPOKRETNU OPREMU I/ILI GRAĐENJE I/ILI RESTRUKTUIRANJE TRAJNOG NASADA – kao lokacija ulaganja se smatraju katastarske čestice na kojoj se ulaganje provodi i koje moraju biti na području LAG-obuhvata

 

Prihvatljive aktivnosti unutar tip operacije 6.3.:

 1. kupnja domaćih životinja, višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala
 2.  kupnja, građenje i/ili opremanje zatvorenih/zaštićenih prostora i objekata te ostalih gospodarskih objekata uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva u svrhu obavljanja poljoprivredne proizvodnje i/ili prerade proizvoda iz priloga 2. ovog Natječaja osim proizvoda ribarstva
 3. kupnja ili zakup poljoprivrednog zemljišta
 4. kupnja poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme
 5. podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada
 6. uređenje i poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje
 7. građenje i/ili opremanje objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda uključujući i troškove promidžbe vlastitih poljoprivrednih proizvoda
 8. stjecanje potrebnih stručnih znanja i sposobnosti za obavljanje poljoprivredne proizvodnje i prerade proizvoda iz Priloga 2. ovog Natječaja osim proizvoda ribarstva
 9. operativno poslovanje poljoprivrednog gospodarstva.

 

LAG “Sjeverna Istra” održati će animacijske aktivnosti za zainteresiranu javnost u vidu predstavljanja natječaja i radionica za zainteresirane prijavitelje.

TERMINI:

BUJE:  1.ožujka 2022. u prostorijama Gradske vijećnice u sklopu Pučkog otvorenog učilišta Buje s početkom u 18:00 sati

BUZET: 2. ožujka 2022. u prostorijama Poduzetničkog inkubatora “Verzi” s početkom u 18:00 sati