LAG “Sjeverna Istra” sudjelovao na radnom sastanku LAG-ova u Gospiću

Dana 28. rujna 2017. godine sudjelovali smo na radnom sastanku LAG-ova u svrhu pripreme za provedbu Lokalne razvojne strategije (LRS). Sastanak je održan u Kulturno-informativnom centru u Gospiću. G. Ivan Ciprijan iz Ministarstva poljoprivrede je održao predavanje naziva „Koraci u provedbi LRS-a odobrenih LAG-ova“ te predstavio najvažnije smjernice novog Pravilnika za provedbu podmjera 19.2., 19.3. i 19.4.

G. Ciprijan je naglasio preduvjete za objavu LAG natječaja – mora biti sklopljen Sporazum o suradnji između LAG-a i Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (APPRRR), tip operacije za koju LAG želi objaviti natječaj mora biti naveden u LRS, mora biti objavljen najmanje jedan nacionalni natječaj koji je sukladan tipu operacije iz LRS te moraju postojati sredstva u Planu provedbe LRS.

Predstavnicima LAG-ova su pojašnjeni koraci koji slijede u narednim tjednima/mjesecima:
1. Po objavi obrazaca i priloga na mrežnoj stranici APPRRR LAG-ovima slijedi usklađenje i/ili izmjena odabranih LRS te izrada Plana provedbe LRS.
2. Potpisivanje Sporazuma o suradnji između LAG i APPRRR.
3. Izrada uputa, procedura i smjernica za LAG-ove od strane APPRRR.
4. Usavršavanje i obrazovanje osoblja LAG-a o provedbi LAG natječaja.

Po odobrenju usklađenja i/ili izmjena odabranih LRS i Plana provedbe LRS od strane APPRRR-a LAG-ovi će zadovoljiti preduvjete za objavu LAG natječaja.