LAGUR “Pinna nobilis” na studijskom posjetu u Sardiniji

Članovi, volonteri i djelatnici Lokalne akcijske grupa u ribarstvu „Pinna nobilis” (u daljnjem tekstu: LAGUR) su imali priliku od 04. do 07. svibnja 2017. posjetiti Sardiniju i to putem studijskog posjeta talijanskom LAGUR-u Gruppo di azione costiera (GAC) „Nord Sardegna“. Studijski posjet dio je akcija osposobljavanja lokalnih dionika koje se provode u okviru Mjere III.1. „Pripremna potpora”, a sufinanciran je sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo.

Cilj studijskog posjeta bio je omogućiti sudionicima stvarni uvid u primjere dobre prakse talijanskog GAC-a u provedbi strategije lokalnog razvoja, provedenih projekata te suradnji s drugim LAGUR-ima, a sve kako bi promovirali naučeno te pronašli način za primjenu istog i u vlastitoj praksi, u svojim projektima i okruženju.

Predstavnici LAGUR-a su dolaskom u Porto Torres posjetili sjedište talijanskog GAC-a gdje su ih dočekali Predsjednik g. Benedetto Secchi, direktor g. Vittorio Gazale, vanjski suradnik za administraciju i financije, g. Michele Angius, vanjski suradnik za pravne poslove g. Danilo Spano te tajnica gđa. Ana Maria Masala. Nakon službenog predstavljanja i zahvale za gostoprimstvo, uslijedila je prezentacija GAC-a i razgovor o lokalnim razvojnim strategijama u ribarstvu gdje su prisutni imali priliku postavljati pitanja te saznati sve o izazovima s kojima se GAC susretao prilikom izrade i provedbe strategije u ribarstvu.

Sljedećeg su dana predstavnici LAGUR-a posjetili „Museo della Tonnara“ gdje je prof. Antonio Diana naglasio važnost i povijest izlova tune na području sjeverne Sardinije uz demonstraciju mreže tzv. „Tonnare“ koja je se tradicionalno koristila za potrebe izlova tune na tom području. Nakon razgledavanja muzeja sudionici su održali radionicu za potrebe analize područja LAGUR-a te su raspravljali o potencijalnom projektu suradnje. Nakon radionice, posjetili su grad Alghero gdje su ih dočekali čelnici grada, i to: Pročelnica za gospodarstvo i zaštitu okoliša gđa. Ornella Piras te zamjenik, g. Raniero Selva. Teme koje su se raspravljale prilikom sastanka s čelnicima odnosile su se na problematiku prodaje ribe, sinergiju ribarstva i turizma kao jedinstvenog turističkog proizvoda, senzibilizaciju obrazovnih institucija na korištenje lokalnih proizvoda te mogućnost uključivanje mladih u ribarstvo.

Treći dan je obuhvaćao odlazak u Olbiju, gdje su predstavnici LAGUR-a zajedno s predstavnicima GAC-a posjetili uzgajalište dagnji kao jednu od najvažnijih tradicionalnih djelatnosti na tom području. G. Mauro Monaco, Predsjednik konzorcija uzgajivača školjaka Olbije upoznao je sve prisutne s načinom obrade i pripreme dagnji i drugih školjaka te načinu njihove distribucije na tržištu.

Na kraju studijskog putovanja predstavnici LAGUR-a „Pinna nobilis“ uručili su simbolične poklone domaćinima te se zahvalili svim predstavnicima na gostoprimstvu.