Natječaj za poslijediplomski specijalistički studij “Europske integracije, regionalni i lokalni ekonomski razvoj”.

Obavještavamo da je na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli, Fakultet ekonomije i turizma “Dr. Mijo Mirković” raspisan natječaj za upis nove generacije studenata na poslijediplomski specijalistički studij “Europske integracije, regionalni i lokalni ekonomski razvoj”.

 

Cilj poslijediplomskog studija je polaznicima osigurati stjecanje suvremenog znanja i aplikacija ekonomske teorije na razini funkcioniranja integriranog sustava gospodarstva nacionalnih, regionalnih i lokalnih ekonomija zemalja članica EU. Polaznicima studija prezentirat će se sveobuhvatna i kritička analiza procesa europskih ekonomskih integracija, gdje će naglasak biti na javnu politiku i njene implikacije na poslovnu strategiju u europskom okruženju.

Sve detaljne informacije o programu poslijediplomskog specijalističkog studija možete pronaći ovdje

ili putem kontakta: 052/377 068 i 052/377 028 ili na email: sagaber@unipu.hr ili ikersan@unipu.hr