OBAVIJEST KORISNICIMA KOJI SU PODNIJELI ZAHTJEV ZA POTPORU ZA TIP OPERACIJE 4.1.1., 4.1.2. I 4.2.1.

Obavještavaju se korisnici koji su podnijeli zahtjev za isplatu predujma/zahtjev za isplatu, u slučaju isplate u ratama, da će Agencija za plaćanja u slučaju  nemogućnosti završetka projekta uslijed objektivnih i opravdanih okolnosti, dozvoliti odstupanje od Pravilnika. Korisnicima će također omogućiti podnošenje zahtjeva za promjenu i nakon što je izvršena isplata po prethodnom zahtjevu za isplatu/zahtjeva za isplatu predujma.

Predmet zahtjeva za promjenu ne mogu biti troškovi za koje je već podnesen zahtjev za isplatu. Od trenutka stupanja na snagu Odluke o dodjeli sredstava do konačne isplate Zahtjev za promjenu korisnik može podnijeti najviše 2 puta.

Obrazac Zahtjeva za promjenu i detaljnije informacije možete pronaći ovdje.

 

 

Izvor: http://www.apprrr.hr/obavijest-korisnicima-koji-su-podnijeli-zahtjev-za-potporu-za-tip-operacije-411-412-i-421-sukladno-pravilniku-o-provedbi-mjere-4-(%E2%80%9Enarodne-novine%E2%80%9C-broj-07/2015)-2404.aspx