Obavijest za korisnike mjera ruralnog razvoja

Obavještavaju se korisnici mjera ruralnog razvoja koji podnose ili su podnijeli zahtjeve putem AGRONET sustava da iako AGRONET sustav nudi opciju “Učitaj prigovor”, korisnici i dalje dostavljaju prigovore na akte koje donosi Agencija za plaćanja na način kako propisuje pravilnik o provedbi određene mjere/podmjere/operacije odnosno natječaj za provedbu određene operacije.

Stoga, ako je pravilnikom ili natječajem za provedbu te mjere/podmjere/operacije propisano da se prigovor podnosi preporučenom pošiljkom s povratnicom ili neposredno u Agenciju za plaćanja, korisnici su obvezni podnijeti prigovor na takav način.