LAG-u „Sjeverna Istra“ dodijeljena sredstva Istarske županije za projekt „Uvod u upravljanje pokrovnim usjevima u vinogradu“

LAG-u „Sjeverna Istra“ su dodijeljena sredstva Istarske županije putem Javnog natječaja za financiranje projekata/programa udruga u okviru Programa javnih potreba poljoprivrede, šumarstva, lovstva, ribarstva i vodoprivrede Istarske županije za 2017. godinu. Konkretno, riječ je o projektu naziva „Uvod u upravljanje pokrovnim usjevima u vinogradu“ koji fokus stavlja na promoviranje učinkovitog i integriranog vinogradarstva usmjerenog ka očuvanju okoliša.

Glavni cilj projekta je upoznavanje vinara i vinogradara LAG područja s metodama pokrovnih usjeva i zatravljivanja međurednog tla u vinogradima te isticanje njihove važnosti. Naime, pokrovni usjev je sekundarna kultura koja se uzgaja u vinogradu kako bi se spriječila erozija tla te suzbijali korovi. Pokrovnim se usjevima pridonosi održavanju strukture tla te plodnosti istoga. Važnost korištenja spomenutih metoda je neupitna, stoga projekt predviđa provedbu informativno-edukativnih radionica o istima. Osim toga, organizirat će se posjet vinarima i vinogradarima s LAG područja koji u svom rad primjenjuju metodu zatravljivanja međurednog tla. Zahvaljujući razmjeni iskustva na radionicama te posjetima primjerima dobre praksi, izradit će se vodič sa smjernicama za primjenu metode zatravljivanja međurednog tla u vinogradu.

Predviđeno trajanje projekta je osam mjeseci, a početak provedbe projekta planiran je na samom kraju svibnja kada ćemo započeti provedbu anketiranja vinara i vinogradara s našeg područja s ciljem utvrđivanja razine njihovog interesa i spremnosti za korištenjem metoda zatravljivanja međurednog tla u vinogradu.