Održana četvrta sjednica Odbora za praćenje provedbe programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014. – 2020.

U Zagrebu je 26. listopada 2017. godine održana četvrta sjednica Odbora za praćenje provedbe Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014. – 2020.

Odbor za praćenje brine o učinkovitosti Programa i uspješnosti njegove provedbe te prati napredak u ostvarenju ciljeva. Radom Odbora upravlja čelnik Upravljačkog tijela Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014. – 2020., a u radu sudjeluju predstavnici tijela državne uprave, lokalne i područne (regionalne) samouprave, javna tijela, socijalni i gospodarski partneri, predstavnici akademske zajednice te organizacije civilnog društva. Osim članova Odbora, na sjednici su bili prisutni predstavnici Europske komisije.

Članovima Odbora predstavljeno je konačno izvješće ex-post vrednovanja IPARD programa te su predloženi i raspravljeni kriteriji odabira za tipove operacija 4.1.1 “Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava” – neprioritetni sektori, 6.2.1. „Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti na ruralnom području“, 16.1.1.“Potpora za osnivanje operativnih skupina“ i 16.1.2 „Operativne skupine“.