Održana Osnivačka skupština LAGUR-a Pinna nobilis

Održana je Osnivačka skupština Lokalne akcijske grupe u ribarstvu (LAGUR) pod nazivom “Pinna nobilis”. Na Osnivačkoj skupštini sudjelovalo je 13 predstavnika javnog, civilnog i gospodarskog sektora…


Održana je Osnivačka skupština Lokalne akcijske grupe u ribarstvu (LAGUR) pod nazivom “Pinna nobilis”. Na Osnivačkoj skupštini sudjelovalo je 13 predstavnika javnog, civilnog i gospodarskog sektora. LAGUR Pinna nobilis uključuje područje Grada Umaga, Novigrada i Buja te općina Brtonigla, Grožnjan i Oprtalj. Osnovan je kao poseban oblik lokalne akcijske grupe specijalizirane za ribarstvo, preradu ribe i marikulture s ciljem preuzimanja uloge nositelja gospodarskog razvoja ribarstva na lokalnom području kroz doprinos stvaranju, održavanju i poboljšanju radnih mjesta u ribarstvu i doprinos zaštiti i dodavanju vrijednosti ribljim proizvodima. Za Predsjednika je izabran Danilo Latin, član Udruge ljubitelja mora i kulturnih znamenitosti „Savudrijska batana – batana salvorina“, a za Dopredsjednicu Mariela Radin iz Sportsko ribolovnog kluba „Erik Radin“. Uz navedene, ostali članovi Upravnog odbora su: Gianni Spitz (Morski ribolov SPITZ GIANNI), Alessandro Štokovac (Morski ribolov Štokovac Alessandro) i Zvonimir Vedo (Obrt za morski ribolov Vedo) kao predstavnici gospodarskog sektora ribarstva te Alen Luk (Grad Novigrad – Cittanova) i Barbara Krištofić-Brenčić (Grad Umag – Umago) kao predstavnici javnog sektora . Aktivnosti rada financirat će se bespovratnim sredstvima Europske unije iz Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo. LAGUR Pinna nobilis se prijavio na natječaj Ministarstva poljoprivrede – Uprave ribarstva, a nakon dobivanja Odluke o odabiru pristupit će se izradi Lokalne razvojne strategije u ribarstvu kojom će se definirati daljnji razvitak područja i ribarskog sektora.