Potpisani ugovori o financiranju vrijednosti 81,8 milijuna kuna iz Mjere 4

Dana 27.03.2018. u APPRRR-u su potpisana 43 ugovora o financiranju za Mjeru 4 Ulaganja u fizičku imovinu iz Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020. Ugovore je s korisnicima potpisala ravnateljica Agencije Matilda Copić.

Za operaciju 4.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava, sektor voća i povrća deset korisnika potpisalo je ugovore o financiranju za iznos potpore od 22.790.173,50 kuna, a za sektor stočarstva i peradarstva jedan je korisnik potpisao ugovor o financiranju za iznos potpore od 5.399.499,93 kuna. Za operaciju 4.1.2. Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš potpisan je trideset i jedan ugovor o financiranju za potpore u vrijednosti od 51.749.527,93 kuna, a za operaciju 4.2.1. Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima jedan korisnik potpisao je ugovor o financiranju za potporu vrijednosti od 1.909.441,63 kuna.

Nakon potpisivanja ugovora korisnici kreću s postupkom nabave, podnose drugi dio zahtjeva za potporu, nakon čega će prihvatljivim korisnicima biti izdane odluke o dodjeli sredstava. Svi korisnici koji dobiju odluke o dodjeli sredstava mogu podnijeti zahtjev za predujam koji može iznositi 50% odobrene potpore.