Poziv na Skupštinu LAG-a Sjeverna Istra

Pozivaju se svi članovi LAG-a Sjeverna Istra na Skupštinu LAG-a koja će se održati u petak, 21.12.2018. u 14:00 sati u Zajednici Talijana Labinci.

Na Skupštini LAG-a donijet će se važne odluke za provedbu LRS-a LAG-a i LAG-natječaja u 2019. godini.