POZIV NA PREDSTAVLJANJE PLANA PROVEDBE LAG-NATJEČAJA U 2018. GODINI

Predstavljanje Plana provedbe LAG-natječaja u 2018. godini će se održati prema sljedećem rasporedu:

Predstavljanje Plana provedbe LAG-natječaja u 2018. godini dio je animacijskih aktivnosti u svrhu pripreme projekata koji se planiraju provoditi putem Lokalne razvojne strategije LAG-a „Sjeverna Istra“ (LRS). Aktivnost se odvija u okviru podmjere 19.4. „Tekući troškovi i animacija” unutar mjere 19 Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020., a sufinancirana je sredstvima Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj.

Cilj ovog javnog predstavljanja je upoznati zainteresiranu javnost s procesom odabira projekata na LAG-razini koji će pristići po pojedinom LAG-natječaju u okviru provedbe LRS-a te informirati o tipovima operacija za koje će LAG-natječaji biti objavljeni u 2018. godini.

Predstavljanje je namijenjeno svim zainteresiranima za prijavu na LAG-natječaje s područja LAG-a „Sjeverna Istra“: OPG-ovima, tvrtkama, obrtima, predstavnicima JLS-ova, udrugama i ostalima.

Teme koje će biti obrađene su sljedeće:
– Predstavljanje LAG-a i Lokalne razvojne strategije LAG-a 2014. – 2020.
– Plan provedbe LRS-a i LAG-natječaja.
– Prezentacija postupka odabira projekata na LAG-razini u okviru provedbe LRS-a.
– Sažeti prikaz natječaja koji će se objaviti u 2018. godini.

 

Sve zainteresirane molimo da prijave svoj dolazak na predstavljanje putem sljedećih kontakata:
Tel: 052 255 931
Mob: 098 99 44 399
E-mail: info@lag-sjevernaistra.hr
Kontakt osoba za sve dodatne informacije:
Isabela Knežević
Tel: 052 255 931
Mob: 098 99 44 399