Komercijalizacija inovacija u poduzetništvu

Predmet: poticanje ulaganja neophodnih za primjenu (komercijalizaciju) rezultata istraživanja, razvoja i inovacija (do kojih su MSP-ovi došli sami, u suradnji s drugima ili putem transfera znanja i tehnologije) u poslovne aktivnosti i pokretanje proizvodnje na temelju primijenjenih rješenja.

Svrha (Cilj): podržati projekte usmjerene ka novim proizvodima i uslugama s višom i visokom dodanom vrijednošću koje imaju pozitivan učinak na poslovne rezultate i rast poduzeća te s tržišnim potencijalom na međunarodnoj razini.

Prihvatljivi prijavitelji: pravne ili fizičke osobe koje su mikro, mala ili srednja poduzeća, a prijavitelji moraju djelovati pojedinačno (partnerstva i partnerske organizacije nisu prihvatljive).

 

Glavni podaci o natječaju:

Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva

Datum otvaranja natječaja: 09.12.2016

Rok za prijavu: 31.12.2017

Iznos sredstava: 15.128.235 EUR

Tijelo:

Predmet: poticanje ulaganja neophodnih za primjenu (komercijalizaciju) rezultata istraživanja, razvoja i inovacija (do kojih su MSP-ovi došli sami, u suradnji s drugima ili putem transfera znanja i tehnologije) u poslovne aktivnosti i pokretanje proizvodnje na temelju primijenjenih rješenja.

Svrha (Cilj): podržati projekte usmjerene ka novim proizvodima i uslugama s višom i visokom dodanom vrijednošću koje imaju pozitivan učinak na poslovne rezultate i rast poduzeća te s tržišnim potencijalom na međunarodnoj razini.

Prihvatljivi prijavitelji: pravne ili fizičke osobe koje su mikro, mala ili srednja poduzeća, a prijavitelji moraju djelovati pojedinačno (partnerstva i partnerske organizacije nisu prihvatljive).

Prihvatljive aktivnosti:
A) Potpore za inovacije za MSP-ove (čl. 28. Uredbe Komisije (EU) 651/2014)
• Prilagodba razvijanog proizvoda/usluge zahtjevima tržišta
• Primjena (komercijalizacija) rezultata vlastitog istraživanja i razvoj
B) Potpore za inovacije procesa i organiziranje poslovanja (čl. 29 Uredbe Komisije (EU)
651/2014)
• Prilagodba razvijanog procesa i/ili organizacije poslovanja zahtjevima tržišta
• Primjena (komercijalizacija) inovacije procesa i/ili organizacije poslovanja
C) Prateće aktivnosti povezane s provedbom projekta (Potpore male vrijednosti – de minimis)
• Priprema natječajne dokumentacije
• Upravljanje projektom
• Informiranje i vidljivost
• Revizija projekta.

Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se po ovom Pozivu može dodijeliti pojedinom poduzetniku iznosi 760.000,00 HRK, dok najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom poduzetniku iznosi 7.600.000,00 HRK.

Prijave na natječaj primat će se od 09. siječnja 2017. Bespovratna sredstva dodjeljivat će se putem trajno otvorenog Poziva na dostavu projektnih prijava s krajnjim rokom dostave projektnih prijava 31. prosinca 2017. godine, odnosno do iskorištenja raspoloživih sredstava u ukupnoj vrijednosti 114.000.000,00 kuna.

 

Detaljnje informacije možete pronaći ovdje.