Natječaj za dodjelu potpore u okviru mjere I.20. Energetska učinkovitost i ublažavanje klimatskih promjena

Predmet natječaja su ulaganja i aktivnosti u svrhu ublažavanja učinaka klimatskih promjena i poboljšanja energetske učinkovitosti ribarskih plovila sukladno članku 3. Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.20. »Energetska učinkovitost i ublažavanje klimatskih promjena«.

Prihvatljivi prijavitelji: fizičke osobe, gospodarski subjekti, mali i srednji poduzetnici, mikro poduzetnici, obrtnici, veliki poduzetnici

Glavni podaci o natječaju:

Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva

Datum otvaranja natječaja: 15.10.2016

Rok za prijavu: 31.01.2017

Iznos sredstava: 2.666.667 EUR

Tijelo:

Predmet ovoga Natječaja su ulaganja i aktivnosti u svrhu ublažavanja učinaka klimatskih promjena i poboljšanja energetske učinkovitosti ribarskih plovila sukladno članku 3. Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.20. »Energetska učinkovitost i ublažavanje klimatskih promjena«.

Prihvatljivi prijavitelji: fizičke osobe, gospodarski subjekti, mali i srednji poduzetnici, mikro poduzetnici, obrtnici, veliki poduzetnici

Iznos i udio potpore: Sredstva javne potpore za sufinanciranje na temelju ovoga Natječaja iznose ukupno 2.666.667,00 eura u protuvrijednosti u kunama, od čega:

– 2.000.000,00 eura u protuvrijednosti u kunama – proračun Europske unije i

– 666.667,00 eura u protuvrijednosti u kunama – državni proračun Republike Hrvatske.

Najviši iznos potpore po ribarskom plovilu na temelju ovoga Natječaja iznosi 200.000,00 kuna.

Krajnji rok dostave projektnih prijedloga je do 31. siječnja 2017. godine.

 

Više informacija možete pronaći ovdje.