Natječaj za Mjeru 01 – Prenošenje znanja i aktivnosti informiranja, Podmjeru 1.2. Potpore za demonstracijske aktivnosti i informativne aktivnosti, tip operacije 1.2.1. Demonstracijske aktivnosti

Glavni podaci o natječaju:

Vrsta natječaja: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Datum otvaranja natječaja:

Rok za prijavu:

Iznos sredstava:

Tijelo: Ministarstvo poljoprivrede i Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

Korisnici (ovisno o operaciji):

Savjetodavna služba
Privatne i javne institucije registrirane za djelatnost obrazovanja
Privatne i javne institucije, udruge

 

Prihvatljivi troškovi:

Priprema i provedba programa
Izrada materijala za obuku, trošak prostora, opreme
Troškovi za polaznike (troškovi puta, troškovi smještaja)