Natječaj za Mjeru 04 – Ulaganja u fizičku imovinu, Podmjeru 4.3. Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju ili prilagodbu poljoprivrede i šumarstva 4.3.2. Komasacija poljoprivrednog zemljišta

Glavni podaci o natječaju:

Vrsta natječaja: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Datum otvaranja natječaja:

Rok za prijavu:

Iznos sredstava:

Tijelo: Ministarstvo poljoprivrede i Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

Prijavitelji: jedinice lokalne samouprave, jedinice regionalne (područne) samouprave

Korisnici
Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave

Prihvatljivi troškovi
Uklanjanje međa i građevina (ograda, bunara i slično), građenje nove mreže poljoprivrednih putova, pripadajućih mostova i propusnih građevina