Natječaj za Mjeru 16 – Suradnja, Podmjeru 16.2. Potpora za pilot-projekte i za razvoj novih proizvoda, postupaka, procesa i tehnologija, tip operacije 16.2.1. Pilot projekti i razvoj novih proizvoda, postupaka, procesa i tehnologija

Glavni podaci o natječaju:

Vrsta natječaja: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Datum otvaranja natječaja:

Rok za prijavu:

Iznos sredstava:

Tijelo: Ministarstvo poljoprivrede i Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

Korisnici

-Udruge proizvođača, proizvođačke grupe/organizacije i zadruge iz poljoprivrednog sektora
-Operativne skupine

 

Prihvatljivi troškovi

-troškovi istraživanja i razvoja (laboratorijska ispitivanja, terenska ispitivanja, istraživanja tržišta, studije izvedivosti, razvoj ambalaže za izradu novog proizvoda ili procesa);
-tekući troškovi suradnje uključujući materijalne troškove i troškove vezane uz opremu, objekte, zemljište itd.