Natječaj za Mjeru 16 – Suradnja, Podmjeru 16.4. Potpora za horizontalnu i vertikalnu suradnju sudionika u lancu opskrbe za uspostavljanje i razvoj kratkih lanaca opskrbe i lokalnih tržišta te za promicanje aktivnosti u lokalnom kontekstu u vezi s razvojem kratkih lanaca opskrbe i lokalnih tržišta, tip operacije 16.4.1. Kratki lanci opskrbe i lokalna tržišta

Glavni podaci o natječaju:

Vrsta natječaja: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Datum otvaranja natječaja:

Rok za prijavu:

Iznos sredstava:

Tijelo: Ministarstvo poljoprivrede i Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

Korisnici

-pravne osobe iz poljoprivrednog i prehrambenog sektora i njihova udruženja;
-proizvođačke grupe i organizacije;
-druge pravne osobe koje sudjeluju u kratkim lancima opskrbe i drugi relevantni dionici.

 

Prihvatljivi troškovi

-tekući troškovi suradnje
-promotivne aktivnosti