Natječaj za provedbu Podmjere 19.4. „Tekući troškovi i animacija“

Predmet natječaja je dodjela javne potpore sukladno članku 55. Pravilnika o provedbi Podmjere 19.2. „Provedba operacija unutar CLLD strategije“, Podmjere 19.3. „Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a“ i Podmjere 19.4. „Tekući troškovi i animacija“ unutar mjere 19 „Potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER (CLLD- lokalni razvoj pod vodstvom Zajednice)“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (Narodne novine, broj 47/16, 108/16; u daljnjem tekstu: Pravilnik).

Glavni podaci o natječaju:

Vrsta natječaja: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Datum otvaranja natječaja:

Rok za prijavu:

Iznos sredstava:

Tijelo: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju i Ministarstvo poljoprivrede

Predmet natječaja je dodjela javne potpore sukladno članku 55. Pravilnika o provedbi Podmjere 19.2. „Provedba operacija unutar CLLD strategije“, Podmjere 19.3. „Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a“ i Podmjere 19.4. „Tekući troškovi i animacija“ unutar mjere 19 „Potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER (CLLD- lokalni razvoj pod vodstvom Zajednice)“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (Narodne novine, broj 47/16, 108/16; u daljnjem tekstu: Pravilnik).

Prihvatljivi korisnici su LAG-ovi koji su odabrani unutar tipa operacije 19.2.1. za provedbu odabrane Lokalne razvojne strategije (u daljnjem tekstu: LRS) i s kojima je Agencija za plaćanja sklopila Ugovor o dodjeli sredstava odabranom LAG-u  (u daljnjem tekstu: Ugovor) te udovoljavaju kriterijima propisanim Pravilnikom i Natječajem.

 

Detaljne informacije i potrebna dokumentacija na poveznici: http://www.apprrr.hr/podmjera-194-tekuci-troskovi-i-animacija-2239.aspx