Natječaj za provedbu podmjere 6.2. „Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima“ tipa operacije 6.2.1. „Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Glavni podaci o natječaju:

Vrsta natječaja:

Datum otvaranja natječaja: 12.03.2018

Rok za prijavu: 23.04.2018

Iznos sredstava: 187.787.500,00 HRK

Tijelo:

Cilj Natječaja: stvaranje novih nepoljoprivrednih djelatnosti na poljoprivrednim gospodarstvima uz održavanje postojeće zaposlenosti ili stvaranje novih radnih mjesta s ciljem smanjenja depopulacije i poticanja održivog razvoja ruralnih područja.

Prihvatljivi korisnici: poljoprivredna gospodarstva

Prihvatljivi sektori:
– sektor prerade i/ili marketinga i/ili izravne prodaje proizvoda u skladu s propisima koji uređuju ovo područje
– sektor pružanja usluga u ruralnim područjima, u skladu s propisima koji uređuju svako pojedinačno područje, a koji može obuhvaćati: usluge u poljoprivrednim, šumarskim i veterinarskim djelatnostima, usluge u društvenim djelatnostima i intelektualne usluge
– sektor turizma u ruralnom području, u skladu s propisima koji uređuju ovo područje
– sektor tradicijskih i umjetničkih obrta, u skladu s propisima koji uređuju ovo područje.

Prihvatljive aktivnosti:
– nabava roba, radova i usluga potrebnih za uspostavu djelatnosti kao što su građenje, rekonstrukcija i/ili opremanje objekata
– troškovi kupnje zemljišta/objekata
– nabava strojeva, opreme, vozila ili plovila
–  nabava kratkotrajne imovine, licenci ili patenata i slično
–  aktivnosti vezane uz edukacije, sudjelovanje na sajmovima
–  promotivne aktivnosti vezane uz projekt
–  aktivnosti pripreme projektne dokumentacije.