Natječaj za dodjelu potpore u okviru mjere II.1. Inovacije

U “Narodnim novinama”, broj 96/2016 objavljen je Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere II.1. “Inovacije” temeljem kojeg će biti objavljen Natječaj za dodjelu potpore u okviru mjere II.1. “Inovacije”.
Mjera II.1. “Inovacije” se odnosi na potporu za inovacije u akvakulturi (marikultura i slatkovodna akvakultura).

Glavni podaci o natječaju:

Vrsta natječaja: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Datum otvaranja natječaja:

Rok za prijavu:

Iznos sredstava:

Tijelo: Ministarstvo poljoprivrede, Uprava ribarstva

U “Narodnim novinama”, broj 96/2016 objavljen je Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere II.1. “Inovacije” temeljem kojeg će biti objavljen Natječaj za dodjelu potpore u okviru mjere II.1. “Inovacije”.
Mjera II.1. “Inovacije” se odnosi na potporu za inovacije u akvakulturi (marikultura i slatkovodna akvakultura).