Natječaj za Mjeru 04 – Ulaganja u fizičku imovinu, Podmjeru 4.2.Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda – tip operacije 4.2.2 Korištenje obnovljivih izvora energije

Svrha natječaja je povećanje učinkovitog korištenja energije.

Prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I.Ugovoru .

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore po Natječaju je 70.000.000,00 HRK.

Visina potpore po projektu iznosi od 15.000 – 1.000.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti (do 200.000 EUR za korisnike početnike).

Intenzitet javne potpore je do 50 % (Europska unija sudjeluje sa 85% udjela, a Republika Hrvatska s 15% udjela

Glavni podaci o natječaju:

Vrsta natječaja: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Datum otvaranja natječaja: 19.03.2020

Rok za prijavu: 30.06.2020

Iznos sredstava: 70.000.000,00

Tijelo: Ministarstvo poljoprivrede i Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

Svrha natječaja je povećanje učinkovitog korištenja energije.

Prihvatljivi troškovi obuhvaćaju građenje, rekonstrukciju i opremanje slijedećih vrsta objekata:

1.Objekata za prijem, obradu i skladištenje sirovina za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora s pripadajućom opremom i infrastrukturom

2.Postrojenja za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora (biomasa i sunce) za potrebe vlastitih proizvodnih pogona korisnika, s pripadajućom opremom i infrastrukturom. Prihvatljivi troškovi obuhvaćaju građenje /rekonstrukcija objekata za za proizvodnju bioplina, za spremanje bioplina, za preradu bioplina, za doziranje ulaznih sirovina, za transport, pripremu i regulaciju plina, za skladištenje digestata, kogeneracijsko postrojenje, za smještaj postrojenja/opreme (uključujući radove, materijale i instalacije na nosivim konstrukcijama te konstrukcijama i materijalima krovišta, a koji su nužni isključivo u svrhu postavljanja fotonaponskih/solarnih ploča na krovištu objekta).

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore po Natječaju je 70.000.000,00 HRK

Visina potpore po projektu iznosi od 15.000 – 1.000.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti (do 200.000 EUR za korisnike početnike

Intenzitet javne potpore je do 50 % (Europska unija sudjeluje sa 85% udjela, a Republika Hrvatska s 15% udjela