Natječaj za provedbu mjere 21 „Izvanredna privremena potpora poljoprivrednicima i MSP-ovima koji su posebno pogođeni krizom uzrokovanom bolešću COVID-19“ „POLJOPRIVREDNICI“

Predmet Natječaja je dodjela potpore temeljem Pravilnika o provedbi mjera Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. („Narodne novine“, broj 91/2019 i 37/2020, u daljnjem tekstu: Pravilnik) i mjere 21 „Izvanredna privremena potpora poljoprivrednicima i MSP-ovima koji su posebno pogođeni krizom uzrokovanom bolešću COVID-19“(u danjem tekstu: mjera 21).

Svrha Natječaja:

Svrha Natječaja je dodjela potpore poljoprivrednicima koji su posebno pogođeni krizom uzrokovanom bolešću COVID-19 i koji ispunjavaju uvjete prihvatljivosti sukladno točki 2.  Natječaja.

Pregled osnovnih uvjeta prihvatljivosti:

1.Prihvatljivi korisnici su poljoprivrednici, definirani sukladno članku 4., stavak a, Uredbe (EU) br. 1307/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju pravila za izravna plaćanja poljoprivrednicima u programima potpore u okviru zajedničke poljoprivredne politike i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 637/2008 i Uredbe Vijeća (EZ) br. 73/2009 (SL L 347, 20. 12. 2013., koji ispunjavaju sljedeće uvjete:

a. Fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika i/ili Evidenciju pčelara i pčelinjaka zaključno s 31. prosinca 2019. godine
b. Korisnici moraju biti upisani u Registar poreznih obveznika zaključno s 31. prosinca 2019. godine
c. Korisnici u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2020. godine imaju evidentirano smanjenje primitaka ili smanjenje prihoda od minimalno 15%, odnosno od najmanje 18.879,75 kuna2, u odnosu na isto razdoblje u 2019. godini.

2. Korisnik mora imati podmirene odnosno uređene financijske obveze prema državnom proračunu Republike Hrvatske3 na dan 1. travnja 2021. godine. Podatke o financijskim obvezama prema državnom proračunu Agencija za plaćanja će utvrditi razmjenom podataka s Poreznom upravom.

3.Korisnici koji su ostvarili pravo na potporu na Natječaju za provedbu mjere 21 „Izvanredna privremena potpora poljoprivrednicima i MSP-ovima koji su posebno pogođeni krizom uzrokovanom bolešću COVID-19“ – „MSP-ovi“ od 26.10.2020. godine te “POLJOPRIVREDNICI” nisu prihvatljivi korisnici.

Glavni podaci o natječaju:

Vrsta natječaja: bespovratna sredstva

Datum otvaranja natječaja: 29.03.2021

Rok za prijavu: 13.04.2021

Iznos sredstava: 100.000.000,00 HRK

Tijelo: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

Svrha Natječaja je dodjela potpore poljoprivrednicima koji su posebno pogođeni krizom uzrokovanom bolešću COVID-19  s ciljem ublažavanja posljedica pandemije osiguravanjem likvidnosti poljoprivrednika.

Maksimalni iznos potpore po korisniku iznosi 52.863,30 HRK, ali ne više od stvarnog iznosa smanjenja primitaka ili smanjenja prihoda.

VAŽNO: Isti korisnik može podnijeti samo jedan zahtjev za isplatu potpore tijekom jednog natječaja  a predmetnu potporu unutar mjere 21 može dobiti samo jednom.