Potpora za ulaganja u poboljšanje otpornosti i okolišne vrijednosti šumskih ekosustava

Natječaj za provedbu Podmjere 8.5. »Potpora za ulaganja u poboljšanje otpornosti i okolišne vrijednosti šumskih ekosustava« tipa operacije 8.5.2. »Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture«

Glavni podaci o natječaju:

Vrsta natječaja: Ograničeni poziv za dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Datum otvaranja natječaja:

Rok za prijavu: 17.10.2016

Iznos sredstava:

Tijelo: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju i Ministarstvo poljoprivrede

Opis natječaja: Prihvatljivi korisnici potpore u okviru tipa operacije 8.5.2. su:  1. šumoposjednici 2. udruge šumoposjednika/šumovlasnika 3. trgovačka društva i druge pravne osobe koje sukladno Zakonu o šumama 4. udruge civilnog društva i 5. pravne osobe registrirane za djelatnosti zaštite prirode.
U okviru tipa operacije 8.5.2. prihvatljiva za potporu su ulaganja u radove, opremu, usluge i materijale potrebne za: 1. uspostavu, uređenje i održavanje staza, odmorišta, vidikovaca, stuba, ljestvi, nadstrešnica, edukacijskih i informativnih ploča i smjerokaza u šumi i na šumskom zemljištu i 2. izradu, dizajn i održavanje edukacijskih, informacijskih i signalnih ploča. Također, prihvatljivi su i opći troškovi kao što su usluge konzultanata, ovlaštenih osoba, inženjera i drugi opći troškovi potrebni za pripremu i provedbu projekta uključujući idejni plan ulaganja te ostalu projektno-tehničku dokumentaciju potrebnu za pripremu i provedbu projekta kao što su studija utjecaja na okoliš i prirodu (odgovarajuća procjena vezana za ulaganja na području ekološke mreže Natura 2000), u maksimalnom iznosu od 10% ukupnih prihvatljivih troškova, a sukladno članku 18. provedbenog Pravilnika. Sredstva javne potpore iznose ukupno 2.500.000,00 kuna, a intenzitet javne potpore po projektu iznosi 100 posto od ukupnih prihvatljivih troškova.
Zahtjevi za potporu mogu se početi popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 15. lipnja 2016. do 17. listopada 2016.

Više informacija i natječajnu dokumentaciju možete pronaći ovdje: http://www.apprrr.hr/objavljen-natjecaj-za-provedbu-operacije-852-„uspostava-i-uredenje-poucnih-staza-vidikovaca-i-ostale-manje-infrastrukture“-1988.aspx

http://www.apprrr.hr/podmjera-85-potpora-za-ulaganja-u-poboljsanje-otpornosti-i-okolisne-vrijednosti-sum-ekosustava-1957.aspx