Natječaj za tip operacije 4.1.1. “Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava”- ulaganja u proizvodnju povrća u zaštićenom prostoru (plasteniku)

Svrha Natječaja

Svrha Natječaja je podizanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava u sektoru povrća u zaštićenim prostorima – plastenicima.

Prihvatljivi korisnici

  • fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika ekonomske veličine poljoprivrednog gospodarstva od 6.000 EUR SO – 250.000 EUR SO
  • proizvođačke organizacije priznate sukladno posebnim propisima kojima se uređuje rad proizvođačkih organizacija za sektor relevantan za ovaj Natječaj

Prihvatljivi korisnici moraju ispuniti uvjete iz Priloga 1 ovoga Natječaja.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava: 150.000.000,00 HRK

Visina javne potpore

Najniža visina javne potpore po projektu iznosi 5.000 EUR.

Najviša visina javne potpore po projektu iznosi 150.000 EUR.

Intenzitet javne potpore: do 50%

Intenzitet javne potpore može se uvećati za dodatnih 20% ukoliko ulaganje provodi mladi poljoprivrednik, ili ukoliko se ulaganje provodi u planinskom području/području sa značajnim prirodnim ograničenjima/ostalim područjima s posebnim ograničenjima  (čl. 31. i 32. Uredbe (EU) br. 1305/2013)

 

Glavni podaci o natječaju:

Vrsta natječaja: bespovratna sredstva

Datum otvaranja natječaja: 15.02.2021

Rok za prijavu: 30.04.2021

Iznos sredstava: 150.000.000,00 HRK

Tijelo: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

Svrha Natječaja je podizanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava u sektoru povrća u zaštićenim prostorima – plastenicima.

Prihvatljivi troškovi definirani su u Prilogu 3 Natječaja “Lista prihvatljivih troškova i najviših iznosa potpore” te se načelno dijele na troškove:

  • TROŠKOVE ZAŠTIĆENOG PROSTORA-PLASTENICI S PRIPADAJUĆOM OPREMOM:

1.1.Građenje:

1.1.1. Građenje visokih tunela za proizvodnju na tlu

1.1.2.Građenje zaštićenog prostora-plastenika za uzgoj na tlu, hidroponski uzgoj i uzgoj presadnica.

1.2.Opremanje:

1.2.1. Opremanje visokih tunela za proizvodnju na tlu

1.2.2. Opremanje zaštićenog prostora-plastenika za uzgoj na tlu, hidroponski uzgoj te uzgoj presadnica

  • KUPNJA ZEMLJIŠTA RADI REALIZACIJE PROJEKTA, DO 10% VRIJEDNOSTI UKUPNO PRIHVATLJIVIH TROŠKOVA PROJEKTA
  • OPĆI TROŠKOVI

3.1 . Troškovi pripreme poslovnog plana

3.2. Troškovi pripreme dokumentacije

3.3. troškovi projektno-tehničke dokumentacije, geodetskih podloga, elaborata i trošak nadzora