Natječaj za tip operacije 4.1.3 “korištenje obnovljivih izvora energije”

Svrha natječaja – povećanje učinkovitog korištenja energije

Korisnici – fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika

Raspoloživost sredstava – 100.000.000,00 HRK

Uvećanje intenziteta potpore – Intenzitet potpore po projektu može se uvećati za dodatnih 20% u sljedećim slučajevima:

  1. ulaganje provodi mladi poljoprivrednik,
  2. ulaganje se odvija u planinskom području, području sa značajnim prirodnim ograničenjima ili ostalim područjima s posebnim ograničenjima (članak 31. i 32. Uredbe (EU) br. 1305/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o potpori ruralnom razvoju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1698/2005 (SL L 347, 20. 12. 2013., str. 487 – 548, u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 1305/2013) i/ili
  3. ulaganje je povezano s agro-okolišnim i klimatskim djelatnostima (članak 28. Uredbe (EU) br. 1305/2013) i ekološkom poljoprivredom (članak 29. Uredbe (EU) br. 1305/2013

Visina javne potpore (od-do) – 5.000 – 1.000.000 eura u protuvrijednosti u kunama

Intenzitet javne potpore – do 50 % (do 90%)

Sve ostale informacije i dokumentacija dostupne su ovdje.

Glavni podaci o natječaju:

Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva

Datum otvaranja natječaja: 02.12.2019

Rok za prijavu: 31.03.2019

Iznos sredstava: 100.000.000,00

Tijelo: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

Svrha natječaja – povećanje učinkovitog korištenja energije

Korisnici – fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika

Raspoloživost sredstava – 100.000.000,00 HRK

Uvećanje intenziteta potpore – Intenzitet potpore po projektu može se uvećati za dodatnih 20% u sljedećim slučajevima:

  1. ulaganje provodi mladi poljoprivrednik,
  2. ulaganje se odvija u planinskom području, području sa značajnim prirodnim ograničenjima ili ostalim područjima s posebnim ograničenjima (članak 31. i 32. Uredbe (EU) br. 1305/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o potpori ruralnom razvoju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1698/2005 (SL L 347, 20. 12. 2013., str. 487 – 548, u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 1305/2013) i/ili
  3. ulaganje je povezano s agro-okolišnim i klimatskim djelatnostima (članak 28. Uredbe (EU) br. 1305/2013) i ekološkom poljoprivredom (članak 29. Uredbe (EU) br. 1305/2013

Visina javne potpore (od-do) – 5.000 – 1.000.000 eura u protuvrijednosti u kunama

Intenzitet javne potpore – do 50 % (do 90%)

Sve ostale informacije i dokumentacija dostupne su ovdje.