Natječaj za tip operacije 6.2.1. „Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima“

Svrha natječaja je pokretanje nepoljoprivredne djelatnosti na poljoprivrednim gospodarstvima, uz očuvanje postojećih ili stvaranje novih radnih mjesta, s ciljem smanjenja depopulacije i poticanja održivog razvoja ruralnih područja

Korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore po Natječaju: 120.000.000,00 HRK

Visina javne potpore: 50.000 EUR u protuvrijednosti u kunama

Glavni podaci o natječaju:

Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva

Datum otvaranja natječaja: 04.06.2020

Rok za prijavu: 04.08.2020

Iznos sredstava: 120.000.000,00 HRK

Tijelo: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

Svrha ovoga Natječaja je pokretanje nepoljoprivredne djelatnosti na poljoprivrednim gospodarstvima, uz očuvanje postojećih ili stvaranje novih radnih mjesta, s ciljem smanjenja depopulacije i poticanja održivog razvoja ruralnih područja

Vrste prihvatljivih troškova:

1.IZGRADNJA/REKONSTRUKCIJA (rekonstrukcija objekta -npr. ruralna kuća za odmor; izgradnja bazena s bazenskom tehnikom)

2.OPREMANJE OBJEKATA (Opremanje kuhinja, komoda za dnevni boravak i spavaće sobe)

3.KUPNJA ZEMLJIŠTA/OBJEKATA

4. STROJEVI I OPREMA U SVRHU OBAVLJANJA DIVERSIFICIRANE DJELATNOSTI

5. KUPNJA PLOVILA

6. KUPNJA GOSPODARSKOG VOZILA

7. KUPNJA ŽIVIH ŽIVOTINJA ZA OBAVLJANJE DIVERSIFICIRANE DJELATNOSTI

8. PROMOTIVNE AKTIVNOSTI VEZANE ZA DIVERSIFICIRANU DJELATNOST

9. EDUKACIJE VEZANE ZA DIVERSIFICIRANU DJELATNOST

10. PRIPREMA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE (projektno-tehničke dokumentacije, geodetskih podloga, elaborata, certifikata, usluge stručnjaka za izradu poslovnog plana i dokumentacije)