Natječaj za tip operacije 8.5.2 „Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture“

Glavni podaci o natječaju:

Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva

Datum otvaranja natječaja: 01.06.2018

Rok za prijavu: 14.12.2018

Iznos sredstava: 3.947.368 EUR

Tijelo:

Cilj: dodjela sredstava projektima koji će omogućiti dostupnost rekreacijske, turističke i zdravstvene funkcije šuma (npr. izgradnja poučnih staza, malih rekreacijskih objekata, postavljanje signalizacije, informativnih ploča, skloništa, vidikovaca itd.) u javne svrhe.

Prihvatljivi korisnici:
– 
šumoposjednici
– udruge šumoposjednika
– trgovačka društva i druge pravne osobe koje na temelju zakona imaju javne ovlasti i koje na temelju Zakona o šumama gospodare šumama i šumskim zemljištima u vlasništvu Republike Hrvatske
– udruge civilnog društva čije je područje djelovanja usmjereno na zaštitu okoliša i prirode
– druge pravne osobe koje na temelju zakona imaju javne ovlasti, a čije je područje djelovanja usmjereno na zaštitu okoliša i prirode.

Prihvatljivi troškovi:
Opći troškovi:
– troškovi usluga arhitekata, inženjera i konzultanata
– troškovi izrade studija izvedivosti, elaborata/studija utjecaja zahvata na okoliš/ekološku mrežu i slično
Uspostava i uređenje staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture:
– pripremni radovi
– ugradnja, postavljanje i nabava konstrukcija manje infrastrukture (ograde, staze, odmorišta, vidikovci, stube, ljestve, nadstrešnice, edukacijske i informativne ploče, sjenice, smjerokazi, rampe, klupe, stolovi, kante za otpad i drugo)
– ugradnja, postavljanje i nabava hranilišta, pojilišta, solišta, ograde za informativno edukacijske svrhe
– nabava i ugradnja elemenata za staze od prirodnih materijala
– nabava i postavljanje elemenata za prijelaze
– nabava i postavljanje sprava za rekreaciju i edukaciju
– uređenje izvora, bunara, prilaza i ulaza u špilje za informativne edukacijske svrhe
– radovi uređenja postojećih staza
– uspostava i uređenje staza za osobe s teškoćama u razvoju i invalidne osobe
– izolatorsko-instalacijski radovi, stolarski, kamenarski, fasaderski, betonarski, elekrtroinstalacijski, tesarski i krovopokrivački radovi
– završni radovi
– izrada, dizajn i uređenje edukativno-informativnih kazala.

Ukupan iznos bespovratnih sredstava: 30.000.000,00 HRK

Najniži iznos bespovratnih sredstava: 5.000,00 eura

Najviši iznos bespovratnih sredstava: 100.000,00 eura