Natječaj za tip operacije 9.1.1. “Uspostava proizvođačkih grupa i organizacija”

Dana 19. rujna 2018. godine objavljen je 26.250.000,00 kn vrijedan Natječaj za provedbu tipa operacije 9.1.1 „Uspostava proizvođačkih grupa i organizacija“ za dodjelu potpore za provođenje aktivnosti predviđenih poslovnim planovima priznatih proizvođačkih organizacija u cilju olakšanja izlaska na tržište, a time i povećanja konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava.

Prihvatljivi korisnik potpore su priznate proizvođačke organizacije koje po svojim uvjetima pripadaju kategoriji mikro, malih i srednjih poduzeća (MSP) te prije podnošenja zahtjeva za potporu imaju, od strane Ministarstva poljoprivrede, Povjerenstva za odobravanje poslovnih planova proizvođačkih organizacija, odobren poslovni plan.

Potpora se odobrava proizvođačkim organizacijama s ciljem prilagodbe proizvodnje i proizvoda zahtjevima tržišta, zajedničkog plasiranja proizvoda na tržište, utvrđivanja zajedničkih pravila o podacima o proizvodnji te za druge aktivnosti koje proizvođačka organizacija može provoditi poput razvoja poslovnih i marketinških vještina te organiziranja i olakšavanja inovativnih procesa. Neke od prihvatljivih aktivnosti su: administrativni troškovi, troškovi najma, režija i uređenja uredskog prostora, troškovi pripreme proizvoda za prodaju, objedinjavanje ponude, prodaje i opskrbu kupaca na veliko, kupnja informatičke opreme i tehnologije, trošak bruto plaća zaposlenih djelatnika te troškovi zajedničkog plasiranja proizvoda na tržište, odnosno zajedničkog nastupa proizvođačke organizacije na tržištu.

Ukupan iznos potpore koji se može dodijeliti jednoj proizvođačkoj organizaciji iznosi 500.000 eura kroz pet godina, odnosno najviše 100.000 eura za poslovnu godinu u kunskoj protuvrijednosti.

Zahtjev za potporu može se popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 18. listopada 2018. godine od 12:00 sati do 19. studenog 2018. godine do 12:00 sati.ostava proizvođačkih grupa i organizacija.

Glavni podaci o natječaju:

Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva

Datum otvaranja natječaja: 19.09.2018

Rok za prijavu: 19.11.2018

Iznos sredstava: 26.250.000,00 HRK

Tijelo: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

Svrha natječaja je dodjela potpore za provođenje aktivnosti predviđenih poslovnim planovima priznatih proizvođačkih organizacija najduže za prvih pet godina od priznavanja, u cilju olakšanja izlaska na tržište, a time i povećanja konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom natječaju iznosi 26.250.000,00 kuna.

Prihvatljive aktivnosti su:

1. poznavanje i prikupljanje podataka o proizvodnji članova proizvođačke organizacije
2. sakupljanje, sortiranje, skladištenje i pakiranje proizvoda članova proizvođačke organizacije
3. komercijalno i računovodstveno upravljanje
4. centralizirano knjigovodstvo i sustav fakturiranja i/ili
5. druge aktivnosti kao što su razvoj poslovnih i marketinških vještina te organiziranje i olakšavanje inovativnih procesa.

Prihvatljivi troškovi:

Za provedbu prihvatljivih aktivnosti predviđenih odobrenim poslovnim planom proizvođačke organizacije prihvatljivi su:

1) administrativni troškovi
2) troškovi najma, režija i uređenja uredskog prostora
3) troškovi (koncentriranja proizvoda) zajedničkog plasiranja proizvoda na tržište
4) troškovi pripreme proizvoda za prodaju, objedinjavanje ponude, prodaje i opskrbu kupaca na veliko
5) kupnja informatičke opreme i tehnologije
6) trošak bruto plaća zaposlenih djelatnika i/ili
7) troškovi zajedničkog nastupa na tržištu proizvođačke organizacije

Potpora se odobrava na razdoblje do pet godina u maksimalnom iznosu do 500.000 eura, odnosno maksimalno do 100.000 eura godišnje u protuvrijednosti u kunama.

Javna potpora isplaćuje se na temelju odobrenog poslovnog plana u obliku paušalnog iznosa u godišnjim ratama s tim da se iznos postotka javne potpore postupno smanjuje za svaku sljedeću poslovnu godinu. Isplata se vrši u najviše pet rata za razdoblje od najviše pet poslovnih godina kako slijedi:

1. prva rata – 10 % od godišnje vrijednosti utržene proizvodnje, ali ne više od 100.000 eura isplatit će se na temelju zahtjeva za isplatu i odobrenog poslovnog plana za potporu iz EPFRR, a u skladu s člankom 27. Uredbe (EU) br. 1305/2013

2. druga rata – 9 % od godišnje vrijednosti utržene proizvodnje proizvođačke organizacije za prethodnu poslovnu godinu, ali ne više od 100.000 eura isplatit će se na temelju zahtjeva za isplatu, dostavljenog izvješća o provedbi aktivnosti iz poslovnog plana za prethodnu poslovnu godinu i podataka o vrijednosti utržene proizvodnje za prethodnu poslovnu godinu

3. treća rata – 8 % od godišnje vrijednosti utržene proizvodnje proizvođačke organizacije za prethodnu poslovnu godinu, ali ne više od 100.000 eura isplatit će se na temelju zahtjeva za isplatu, dostavljenog izvješća o provedbi aktivnosti iz poslovnog plana za prethodnu poslovnu godinu i podataka o vrijednosti utržene proizvodnje za prethodnu poslovnu godinu

4. četvrta rata – 7 % od godišnje vrijednosti utržene proizvodnje proizvođačke organizacije za prethodnu poslovnu godinu, ali ne više od 100.000 eura isplatit će se na temelju zahtjeva za isplatu, dostavljenog izvješća o provedbi aktivnosti iz poslovnog plana za prethodnu poslovnu godinu i podataka o vrijednosti utržene proizvodnje za prethodnu poslovnu godinu

5. peta rata – 6 % od godišnje vrijednosti utržene proizvodnje proizvođačke organizacije za prethodnu poslovnu godinu, ali ne više od 100.000 eura isplatit će se na temelju zahtjeva za isplatu i dostavljenog završnog izvješća o ostvarenju ciljeva planiranih u poslovnom planu.

 

Sve ostale detaljne informacije i dokumentaciju možete vidjeti ovdje.