Promicanje održivog korištenja prirodne baštine u nacionalnim parkovima i parkovima prirode

Glavni podaci o natječaju:

Vrsta natječaja: Ograničeni poziv za dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Datum otvaranja natječaja: 11.04.2016

Rok za prijavu: 30.04.2017

Iznos sredstava:

Tijelo: Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

Opis natječaja: Poziv na dostavu projektnih prijedloga objavljuje se u sklopu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“, Prioritetne osi 6 “Zaštita okoliša i održivost resursa“, Investicijskog prioriteta 6c „Očuvanje, zaštita, promicanje i razvoj prirodne i kulturne baštine“, Specifičnog cilja 6c2 „Povećanje atraktivnosti, edukativnog kapaciteta i održivog upravljanja odredištima prirodne baštine“.
Sredstva ukupne vrijednosti 380 milijuna kuna iz Europskog fonda za regionalni razvoj namijenjena su održivom korištenju prirodne baštine u nacionalnim parkovima i parkovima prirode s ciljem doprinosa održivom društveno-gospodarskom razvoju na lokalnoj/regionalnoj razini što primarno podrazumijeva povećanje privlačnosti i obrazovnog kapaciteta te uspostava boljeg upravljanja posjetiteljima u ovim zaštićenim područjima od državnog značaja.
Prihvatljivi prijavitelji u sklopu ovog natječaja su javne ustanove za upravljanje nacionalnim parkom i parkom prirode čiji je osnivač Vlada Republike Hrvatske.
Također, Poziv potiče formiranje partnerstva prihvatljivih dionika na način da sinergijsko djelovanje u svim segmentima aktivnosti predloženog projekta da optimalan rezultat s obzirom na ulaganje te vrstu i potrebe samog projekta. Dopušteni partneri su: jedinice lokalne i regionalne samouprave, organizacije civilnog društva te uredi turističke zajednice.
U sklopu ovog Poziva, prihvatljive su sljedeće aktivnosti:

Priprema studijske i projektne dokumentacije
Provedba projekta

rekonstrukcija i/ili izgradnja posjetiteljske infrastrukture uključujući opremanje te razvoj posijetiteljskih sadržaja i proizvoda
edukacija i interpretacija;
promocija i marketing destinacije na temu prirodne baštine.
Upravljanje projektom

Više informacija i detalji o natječaju možete pogledati ovdje