Promicanje održivog korištenja prirodne baštine

U “Narodnim novinama”, broj 96/2016 objavljen je Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.1. “Inovacije” temeljem kojeg će biti objavljen Natječaj za dodjelu potpore u okviru mjere I.1. “Inovacije”:
Mjera I.1. “Inovacije” se odnosi na potporu za inovacije u ribarstvu, uključujući gospodarski ribolov na moru i ribolov na slatkim vodama.

Glavni podaci o natječaju:

Vrsta natječaja: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Datum otvaranja natječaja:

Rok za prijavu:

Iznos sredstava:

Tijelo: Ministarstvo poljoprivrede, Uprava ribarstva

U “Narodnim novinama”, broj 96/2016 objavljen je Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.1. “Inovacije” temeljem kojeg će biti objavljen Natječaj za dodjelu potpore u okviru mjere I.1. “Inovacije”:
Mjera I.1. “Inovacije” se odnosi na potporu za inovacije u ribarstvu, uključujući gospodarski ribolov na moru i ribolov na slatkim vodama.

Prijavitelji su fizičke osobe, gospodarski subjekti, javna visoka učilišta, mali i srednji poduzetnici, mikro poduzetnici, obrtnici, sveučilište, veliki poduzetnici, visoka učilišta, zadruge, znanstvene institucije, znanstveni instituti.

Više informacija možete pročitati ovdje.