Tip operacije 4.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava; sektor voća i povrća,

Natejčaj za dodjelu sredstava za provedbu tipa operacije 4.1.1. “Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava”, sektor voća i povrća, za poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine od 6.000 do 250.000 EUR standardnog ekonomskog rezultata.

Glavni podaci o natječaju:

Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva

Datum otvaranja natječaja: 02.06.2017

Rok za prijavu: 03.07.2017

Iznos sredstava: 16.000.000 Eura

Tijelo: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

Predmet: dodjela sredstava za provedbu tipa operacije 4.1.1. “Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava”, sektor voća i povrća, za poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine od 6.000 do 250.000 EUR standardnog ekonomskog rezultata.
Svrha: podizanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava u sektoru voća i povrća, za poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine 6.000 do 250.000 EUR standardnog ekonomskog rezultata.
Prihvatljivi prijavitelji:
– fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika;
– proizvođačke organizacije priznate sukladno posebnim propisima kojima se uređuje rad proizvođačkih organizacija

Prihvatljivi troškovi:
– ulaganje u građenje/rekonstrukciju i/ili opremanje zatvorenih/zaštićenih prostora i objekata za uzgoj jednogodišnjeg i višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala i gljiva sa pripadajućom opremom i infrastrukturom u sklopu poljoprivrednog gospodarstva;
– ulaganje u građenje/rekonstrukciju i/ili opremanje ostalih gospodarskih objekata, upravnih prostorija s pripadajućim sadržajima, opremom i infrastrukturom, koji su u funkciji osnovne djelatnosti;
– ulaganje u građenje/rekonstrukciju i/ili opremanje objekata za skladištenje, hlađenje, čišćenje, sušenje, zamrzavanje, klasiranje i pakiranje proizvoda iz vlastite primarne poljoprivredne proizvodnje s pripadajućom opremom i infrastrukturom;
– ulaganje u građenje/rekonstrukciju i/ili opremanje novih sustava za navodnjavanje na poljoprivrednom gospodarstvu (neto povećanje navodnjavane površine) te poboljšanje postojećih sustava/opreme za navodnjavanje na poljoprivrednom gospodarstvu;
– ulaganje u građenje/rekonstrukciju i/ili opremanje sustava za navodnjavanje izvan poljoprivrednog gospodarstva za potrebe primarne proizvodnje poljoprivrednog gospodarstva;
– kupnja opreme za berbu, sortiranje i pakiranje vlastitih poljoprivrednih proizvoda;
– kupnja nove poljoprivredne mehanizacije i gospodarskih vozila za vlastitu primarnu poljoprivrednu proizvodnju uključujući sektor vinogradarstva (nije prihvatljivo ulaganje u nabavu poljoprivredne mehanizacije i gospodarskih vozila isključivo u svrhu obavljanja uslužnih djelatnosti);
– restrukturiranje postojećih i/ili podizanje novih višegodišnjih nasada isključujući restrukturiranje postojećih vinograda za proizvodnju grožđa za vino;
– kupnja zemljišta i objekata radi realizacije projekta, do 10% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta (bez općih troškova), ako se ulaganje provodi sukladno važećim propisima kojima se uređuje gradnja, uz mogućnost kupnje prije podnošenja zahtjeva za potporu, ali ne prije 1. siječnja 2014. godine;
– prilagodba novouvedenim standardima u skladu s člankom 17. Uredbe (EU) br. 1305/2013;
– uređenje i trajnije poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje (privođenje poljoprivrednog zemljišta kulturi), u svrhu realizacije projekta.

 

Ukupan iznos bespovratnih sredstava: 120.000.000,00 HRK

Najviši iznos bespovratnih sredstava: 1.000.000,00 EUR

Najniži iznos bespovratnih sredstava: 5.000,00 EUR

Najviša vrijednost potpore po projektu za početnike može iznositi do 100.000 EUR

Intenzitet javne potpore po projektu iznosi 50% od ukupnih prihvatljivih troškova projekta. Za mlade poljoprivrednike, kako su definirani kao korisnici ovog tipa operacije, intenzitet javne potpore uvećava se za 20%.

Prvi dio zahtjeva za potporu može se popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 2. lipnja 2017.g. od 12:00 sati do 3. srpnja 2017.g. do 12:00 sati.

Rok za podnošenje Potvrde o podnošenju prvog dijela zahtjeva za potporu počinje teći od 2. lipnja 2017.g. od 12:00 sati do 3. srpnja 2017.g. do 12:00 sati.

Drugi dio zahtjeva za potporu podnosi se najkasnije u roku od 8 mjeseci od dana sklapanja ugovora o financiranju.