Tip operacije 4.1.2. Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš

Natječaj za dodjelu sredstava za provedbu tipa operacije 4.1.2. “Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš”.
Svrha natječaj jest u smanjenju štetnog utjecaja na okoliš te povećanje plodnosti tla.

Glavni podaci o natječaju:

Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva

Datum otvaranja natječaja: 02.06.2017

Rok za prijavu: 03.07.2017

Iznos sredstava: 26.666.666 Eura

Tijelo: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

Predmet: dodjela sredstava za provedbu tipa operacije 4.1.2. “Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš”.
Svrha: smanjenje štetnog utjecaja na okoliš te povećanje plodnosti tla.

Prihvatljivi korisnici:
– fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika;
– proizvođačke organizacije priznate sukladno posebnim propisima kojima se uređuje rad proizvođačkih organizacija

Prihvatljivi troškovi:
– građenje/rekonstrukcija i/ili opremanje skladišnih kapaciteta za stajski gnoj i digestate uključujući opremu za rukovanje i korištenje stajskog gnoja i digestata isključivo za vlastite potrebe;
– poboljšanje učinkovitosti korištenja gnojiva (strojevi i oprema za utovar, transport i primjenu organskog gnojiva) isključivo za vlastite potrebe.

Ukupan iznos bespovratnih sredstava: 200.000.000,00 HRK

Indikativni iznos za kombinacije projekata iz tipova operacija 4.1.1. i 4.1.2. je 125.000.000,00 HRK, a indikativni iznos za projekte samo iz tipa operacije 4.1.2 je 75.000.000,00 HRK.

Moguća je preraspodjela sredstava, ovisno o vrstama prijavljenih projekata.

Najviši iznos bespovratnih sredstava: 1.000.000,00 EUR

Najniži iznos bespovratnih sredstava: 5.000,00 EUR

Najviša vrijednost potpore po projektu za početnike može iznositi do 100.000 EUR

Intenzitet javne potpore po projektu iznosi 50% od ukupnih prihvatljivih troškova projekta. Za mlade poljoprivrednike, kako su definirani kao korisnici ovog tipa operacije, intenzitet javne potpore uvećava se za 20%.

Prvi dio zahtjeva za potporu može se popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 2. lipnja 2017.g. od 12:00 sati do 3. srpnja 2017.g. do 12:00 sati.

Rok za podnošenje Potvrde o podnošenju prvog dijela zahtjeva za potporu počinje teći od 2. lipnja 2017.g. od 12:00 sati do 3. srpnja 2017.g. do 12:00 sati.

Drugi dio zahtjeva za potporu podnosi se najkasnije u roku od 8 mjeseci od dana sklapanja ugovora o financiranju.